Olika sätt att studera sfi

Sfi är en utbildning som du kan kombinera med arbete, praktik och andra kurser. Du kan studera sfi på olika sätt och på olika tidpunkter så att utbildningen passar dig så bra som möjligt. Det finns tre studievägar inom sfi. Vilken studieväg du blir placerad på beror på din skolbakgrund från hemlandet.

En del av Brogatan stängs av – gå via Pusterviksgatan om du ska besöka oss

22 april 2021

Byggplatsområdet runt Arbetsmarknad och vuxenutbildnings lokaler i Pustervik har utökats. Det innebär att en del av Brogatan stängs av för bilar, fotgängare och cyklister.

Du når oss lättast via Pusterviksgatan

Om du ska besöka Arbetsmarknad och vuxenutbildning tar du dig till besöksentrén genom att gå via Pusterviksgatan. Avstängningen beräknas att pågå till och med hösten 2023.

Olika studievägar på sfi

Det finns tre studievägar inom sfi. Studievägarna är indelade i olika kurser. Efter varje avslutad kurs får du betyg. När du ansöker till sfi får du veta vilken studieväg som passar dig.

Om du inte kan någon svenska, börjar du från början på alla studievägar. Sista kursen är D, och slutnivån är densamma på alla studievägar.

Om du redan kan lite svenska, testas du på skolan för att starta på rätt nivå.

 • Studieväg 1 riktar sig till dig som har kort eller ingen skolbakgrund. Inom studieväg 1 finns kurserna A, B, C och D.
 • Studieväg 2 riktar sig till dig vars skolbakgrund är mindre omfattande än motsvarande svensk gymnasieskola. Inom studieväg 2 studerar du i kurs B, C och D.
 • Studieväg 3 vänder sig till dig vars skolbakgrund motsvarar svensk gymnasieskola eller som har deltagit i högskolestudier. Inom studieväg 3 finns kurserna C och D. 

Studie- och yrkesvägledning

På sidan Studie- och yrkesvägledning kan du läsa om olika vägledningsaktiviteter vi erbjuder.

När du har börjat studera tar du kontakt med studie- och yrkesvägledare på skolan för vägledning.

Olika sätt att studera sfi

Sfi är en utbildning som du kan kombinera med arbete, praktik och andra kurser. Du kan studera sfi på olika sätt:

Att studera heltid

När du studerar sfi på heltid har du 15 timmars undervisning per vecka med lärare i skolan. Det betyder att du förväntas studera hemma också. Lektionerna kan vara på förmiddagar eller på eftermiddagar. Du kan inte välja att studera förmiddag eller eftermiddag, förutom om du arbetar och måste studera en viss tid.

Att studera deltid

När du studerar sfi på deltid, studerar du mindre än 15 timmar i veckan. Varje lektion är 3 timmar per dag. Du studerar mellan 3 och 12 timmar per vecka, alltså mellan en dag i veckan och upp till 4 dagar i veckan. Du kan studera minst 3 timmar.

Att studera på kvällen

Om du har ett arbete eller annan sysselsättning på dagtid, kan du studera på kvällen. Kvällskurser är alltid på deltid. Varje lektion är 3 timmar per kväll. Lektionerna börjar efter arbetstid, cirka 17.30. När du studerar på kvällen förväntas du även studera en del hemma.

Att studera på lördagar

Om du studerar eller arbetar, kan du studera på lördagar. Sfi på lördagar motsvarar 7 timmars studier per vecka. Du har en lektion med lärare 3 timmar i veckan på lördag förmiddag, och resterande 4 timmar förväntas du studera hemma via lärplattformen.  

För att kunna studera sfi på lördagar behöver du ha:

 • Minst avslutad gymnasieutbildning från hemlandet
 • God studievana och kunna studera självständigt på distans
 • God datorvana

Sfi intensiv

 • Sfi för ingenjörer/ tekniker
 • Sfi vård

Du som har studerat på universitet i hemlandet kan läsa sfi intensiv, som är studier i ett mycket högt tempo. Du studerar 15 timmar i skolan och minst 20 timmar på egen hand. För dig som  är ingenjör/ tekniker, pedagog eller har en utbildning inom vård finns speciella inriktningar. Då läser du sfi 20 timmar i veckan, varav 5 timmar är yrkesinriktade.

Resterande 20 timmar är självstudier. Du ska kunna studera färdigt sfi kurs C och D på 30 veckor.

För att kunna studera sfi intensiv behöver du:

 • kunna studera 40 timmar i veckan. Du kan inte kombinera sfi intensiv med andra studier eller arbete.
 • kunna engelska
 • ha god datorvana
 • kunna studera självständigt via en lärplattform.

Att studera sfi på distans

Du studerar helt och hållet på distans och har inte några lektioner i skolan. Nationellt prov måste göras på plats i skolan. Du behöver ha god datorvana, tillgång till dator och kunna studera självständigt med hjälp av lärplattform. Sfi distans finns på studieväg 2 och 3.

Att studera sfi flexibelt (Digiflex)

Digiflex är en studieform för sfi där du har möjlighet att träffa lärare i skolan vid olika tillfällen samtidigt som du kan studera hemifrån på egen hand med hjälp av en lärplattform. Digiflex passar dig som har varierade arbetstider och har behov av ett mer flexibelt upplägg.

För att studera digiflex behöver du:

 • ha god datorvana
 • vara på sfi-nivå C eller D
 • ha studerat minst 10 år i skola i hemlandet
 • närvara på minst en lektion i veckan
 • ha en dator med internet, ett skrivprogram och en mailadress

Att studera på folkhögskola

Du kan välja att studera sfi på en folkhögskola. Folkhögskola ger samma utbildning och kurser inom sfi, men undervisningen där är inte upphandlad av kommunen. Du måste välja vilken folkhögskola du vill gå på.

Läs mer om folkhögskolorna på sidan Hitta skola med sfi.

Verksamhetsförlagd sfi

Verksamhetsförlagd sfi (vfl) innebär att du kombinerar dina språkstudier med en praktikplats.

Skolans sfi-coacher hjälper dig att hitta en praktikplats. De försöker ta vara på din kompetens och dina framtida studie- och yrkesmål.

På praktikplatsen får du träning i det svenska språket och praktisk yrkesträning och därmed möjlighet att korta tiden för din sfi-utbildning och vägen till arbete.