Information om sfi

Här finns information och regler för sfi. Läs igenom informationen innan du ansöker, så att du vet vad som gäller. Sfi-utbildningen är gratis och du kan välja olika sätt att studera, beroende på vad som passar dig.

En del av Brogatan stängs av – gå via Pusterviksgatan om du ska besöka oss

22 april 2021

Byggplatsområdet runt Arbetsmarknad och vuxenutbildnings lokaler i Pustervik har utökats. Det innebär att en del av Brogatan stängs av för bilar, fotgängare och cyklister.

Du når oss lättast via Pusterviksgatan

Om du ska besöka Arbetsmarknad och vuxenutbildning tar du dig till besöksentrén genom att gå via Pusterviksgatan. Avstängningen beräknas att pågå till och med hösten 2023.

Så här ansöker du till sfi - Göteborgs Stad

Vem får studera sfi?

Du får studera sfi i Göteborgs Stad:

  • Från och med 1 juli det år du fyller 20 år.
  • Om du är folkbokförd i Göteborgs kommun eller i Öckerö kommun.
  • Om du har ett svenskt personnummer (ej samordningsnummer).
  • Om du inte har svenska som modersmål

Så fungerar sfi

Att läsa på sfi kostar inget. Du behöver inte betala för böcker eller material som du använder under kursen. Men du har inte rätt till studiemedel från CSN (Centrala Studiestödsnämnden).

Du kan oftast kombinera dina studier i sfi med andra kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Efter sfi kan du fortsätta att läsa svenska som andraspråk på grundläggande eller gymnasial nivå.

Olika sätt att studera sfi

Du kan välja att studera sfi på olika sätt beroende på vad som passar dig och vilken utbildning du har sedan tidigare.

Olika sätt att studera sfi

Hur lång är utbildningen?

När du börjar studera sfi gör du tillsammans med din lärare en planering för dina studier. Hur länge du behöver studera beror på hur mycket svenska du kan sedan tidigare och vilken tid och möjlighet du har att studera språket.

Kan jag välja skola?

Du kan inte välja vilken skola du vill utan får en plats på den skola där det först finns lediga platser. Det finns ett undantag och det är om du vill läsa på en folkhögskola. Då väljer du skola när du ansöker till sfi.

Kan jag byta skola?

Du kan normalt sett inte byta skola när du påbörjat dina studier. Om du har särskilda skäl till att byta skola, prata med din skola.

Du kan bli av med din kursplats

Du blir av med din kursplats om du inte kommer till kursstart eller är borta från undervisningen i mer än tre veckor.

Extra hjälp under kursen

  • Du som har svårt att lära dig att läsa och skriva kan prata med din lärare eller specialpedagog på skolan för att få extra hjälp.
  • Du som behöver råd och stöd kring personliga frågor om din studiesituation, kan prata med kurator på skolan.
  • Du som behöver information om olika utbildningar och hur du ansöker till dem, kan prata med en studie- och yrkesvägledare på skolan.

Innan du ansöker

Diskutera dina studier och yrkesmål

När du bestämmer dig för att börja studera behöver du tänka på vilket mål du har med dina studier. Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare diskuterar du dina yrkesmål och planerar vilka kurser du ska läsa.

Får du ersättning från a-kassan?

Om du har ersättning från a-kassan och vill läsa sfi är det viktigt att du kontaktar din a-kassa först. Det gäller även om du bara tänker läsa en kort distanskurs eller kvällskurs. Om du börjar studera utan att ha fått ett godkännande av din a-kassa riskerar du att bli skyldig att betala tillbaka ersättning.

Här ansöker du

Ansök till sfi

Information på svenska

Tillgänglighetsanpassad information

Information in other languages

English

Arabic

Farsi

Kurdish

Russian

Somali

Spanish

Tigrinja

Turkish

Urdu