Hitta skola med sfi

Sfi finns på flera olika skolor i staden. Du kan välja att läsa sfi på antingen någon av Arbetsmarknad och vuxenutbildnings skolor eller på en folkhögskola.

Här hittar du alla skolor där du kan läsa sfi i Göteborg.

Iris (sfi och sfi för personer med funktionsnedsättning)

Besöksadress
Ranängsgatan 3
Postadress
Ranängsgatan 3
416064 Göteborg
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation