Hitta skola med sfi

Sfi finns på flera olika skolor i staden. Du kan välja att läsa sfi på antingen någon av Arbetsmarknad och vuxenutbildnings skolor eller på en folkhögskola.

Part of Brogatan is closed - go via Pusterviksgatan

27 april 2021

The work area around our property in Pustervik has been expanded. This means that part of Brogatan is closed to all traffic. You can also not walk along Brogatan.

If you are going to visit us, you must instead go via Pusterviksgatan to get to the entrance on Brogatan.

This applies until the autumn of 2023. Until October 2021, the work will cause a lot of noise and shaking.

En del av Brogatan stängs av – gå via Pusterviksgatan om du ska besöka oss

22 april 2021

Byggplatsområdet runt Arbetsmarknad och vuxenutbildnings lokaler i Pustervik har utökats. Det innebär att en del av Brogatan stängs av för bilar, fotgängare och cyklister.

Du når oss lättast via Pusterviksgatan

Om du ska besöka Arbetsmarknad och vuxenutbildning tar du dig till besöksentrén genom att gå via Pusterviksgatan. Avstängningen beräknas att pågå till och med hösten 2023.

Här hittar du alla skolor där du kan läsa sfi i Göteborg.

Filtrera

Hittade 22 st
Visa som: