Att läsa sfi

Vad är sfi?

Sfi betyder kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Sfi ger dig grundläggande kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Du lär dig tala, läsa och skriva på svenska. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel när du lär dig svenska. All undervisning är gratis.

Så här ansöker du till sfi

Du ansöker till sfi genom att besöka Vuxenutbildningens expedition på Rosenlundsplatsen 2. Du hittar adress och öppettider längst ned på sidan. Du behöver ta med dig legitimation eller pass. För att ansöka till sfi måste du ha en e-postadress.

När du gör din anmälan får du svara på frågor om tidigare utbildning, arbete och modersmål. Det är viktigt att du berättar om du har behov av anpassningar eller stöd i dina studier när du ansöker till sfi. Det kan till exempel vara anpassning vid en hörselskada eller synnedsättning.

Efter ansökan blir du placerad på den utbildningen som bäst passar dina behov. Om det är första gången du ansöker till sfi, får du en plats inom tre månader.

Vem får studera sfi?

Du får studera sfi i Göteborgs Stad:

 • Från och med 1 juli det år du fyller 20 år
 • Om du är folkbokförd i Göteborg
 • Om du har ett svenskt fullständigt personnummer
 • Om du inte har svenska som modersmål

Om du inte har en legitimation med ditt svenska personnummer, kan du ta med ett personbevis från Skatteverket.

Om du är folkbokförd i en annan kommun, ska du ansöka till sfi i den kommunen.

Du som är under 20 år och vill läsa svenska ska gå på språkintro­duktion. Det är ett introduktionsprogram på gymnasieskolan för dig som inte har tillräckliga kunskaper i svenska.

Olika sätt att studera sfi på

Sfi är en flexibel utbildning som du kan kombinera med arbete, praktik och andra kurser. Du kan studera sfi på olika sätt:

 • Du kan studera sfi på dagen, heltid (15 - 20 timmar i veckan) eller deltid (minst tre timmar i veckan)
 • Du kan studera sfi på kvällen, en eller två kvällar i veckan.
 • Du kan studera sfi på lördagar
 • Du kan läsa sfi och samtidigt träna svenska på en arbetsplats upp till 30 timmar i veckan totalt. Prata med din lärare eller coach på skolan om du är intresserad av att språkträna på en arbetsplats.

Du behöver också studera på egen hand ett antal timmar varje vecka.

Olika studievägar på sfi

Det finns tre studievägar inom sfi för att alla ska få undervisning i suin egen takt. När du ansöker till sfi får du veta vilken studieväg och kurs som passar dig.

 • Studieväg 1. För dig som har kort eller ingen skolbakgrund från ditt hemland. Kurs A - D.
 • Studieväg 2. För dig som har 6-9 års skolbakgrund från ditt hemland. Kurs B - D.
 • Studieväg 3. För dig som har mer än 10 års skolbakgrund från ditt hemland. Kurs C - D.

Om du redan kan lite svenska, testas du på skolan för att starta på rätt nivå.

Efter varje avslutad kurs får du betyg.

Verksamhetsförlagd sfi

Verksamhetsförlagd sfi (vfl) innebär att du kombinerar dina språkstudier med en praktikplats.

Skolans sfi-coacher hjälper dig att hitta en praktikplats. De försöker ta vara på din kompetens och dina framtida studie- och yrkesmål.

På praktikplatsen får du träning i det svenska språket och praktisk yrkesträning och därmed möjlighet att korta tiden för din sfi-utbildning och vägen till arbete.

Diskutera dina studier och yrkesmål

När du bestämmer dig för att börja studera behöver du tänka på vilket mål du har med dina studier. Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare diskuterar du dina yrkesmål och planerar vilka kurser du ska läsa.

När du börjar studera planerar du din kurs tillsammans med en lärare. Planeringen ska visa vilket mål du har med kursen och hur lång tid det kan ta.

Du kan oftast kombinera dina studier i sfi med andra kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Efter sfi kan du fortsätta att läsa svenska som andraspråk på grundläggande eller gymnasial nivå.

Viktigt att tänka på när du ansöker till sfi

Hur lång är utbildningen?

När du börjar studera sfi gör du tillsammans med din lärare en planering för dina studier. Hur länge du behöver studera beror på hur mycket svenska du kan sedan tidigare och vilken tid och möjlighet du har att studera språket.

Förlorad kursplats

Du förlorar din kursplats om du inte kommer till kursstart eller är borta från undervisningen i mer än tre veckor.

Sfi är gratis

All undervisning på sfi är gratis. Du behöver inte betala för böcker eller material som du använder under kursen. Du som läser sfi har inte rätt till studiemedel från CSN (Centrala Studiestödsnämnden).

Extra hjälp under kursen

 • Du som har svårt att lära dig att läsa och skriva kan prata med din lärare eller specialpedagog på skolan för att få extra hjälp.
 • Du som behöver råd och stöd kring personliga frågor om din studiesituation, kan prata med kurator på skolan.
 • Du som behöver information om olika utbildningar och hur du ansöker till dem, kan prata med en studie- och yrkesvägledare på skolan.

Folkbokförd i en annan kommun och vill studera sfi i Göteborg

Om du vill läsa sfi i Göteborg och är folkbokförd i en annan kommun, måste din hemkommun först bevilja dina studier i Göteborg innan vi kan anta dig till studier.

Fyll i blanketten ”Sfi-ansökan för personer som inte är folkbokförda i Göteborg” och ta med den till din hemkommun. Din hemkommun ska göra en studieplan tillsammans med dig, därefter fattar din kommun ett beslut om du får studera sfi i Göteborg.

När Arbetsmarknad och vuxenutbildning får en godkänd blankett från din hemkommun, gör vi en anmälan till sfi och du ställs i vår sfi-kö. Du kommer att få ett kvitto på din plats i kön, som också betyder att du har fått godkänt av din hemkommun att studera i Göteborg.

Blankett: Sfi-ansökan för personer som inte är folkbokförda i Göteborg