Att läsa sfi

Sfi betyder kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Sfi ger dig grundläggande kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Du lär dig tala, läsa och skriva på svenska. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel när du lär dig svenska. All undervisning är gratis.

Olika studievägar på sfi

Det finns tre studievägar inom sfi för att alla ska få undervisning i suin egen takt. När du ansöker till sfi får du veta vilken studieväg och kurs som passar dig.

 • Studieväg 1. För dig som har kort eller ingen skolbakgrund från ditt hemland. Kurs A - D.
 • Studieväg 2. För dig som har 6-9 års skolbakgrund från ditt hemland. Kurs B - D.
 • Studieväg 3. För dig som har mer än 10 års skolbakgrund från ditt hemland. Kurs C - D.

Om du redan kan lite svenska, testas du på skolan för att starta på rätt nivå.

Efter varje avslutad kurs får du betyg.

Olika sätt att studera sfi på

Sfi är en flexibel utbildning som du kan kombinera med arbete, praktik och andra kurser. Du kan studera sfi på olika sätt:

Att studera heltid

När du studerar sfi på heltid har du 15 timmars undervisning per vecka med lärare i skolan. Det betyder att du förväntas studera hemma också. Lektionerna kan vara på förmiddagar eller på eftermiddagar. Du kan inte välja att studera förmiddag eller eftermiddag, förutom om du arbetar och måste studera en viss tid.

Att studera deltid

När du studerar sfi på deltid, studerar du mindre än 15 timmar i veckan. Varje lektion är 3 timmar per dag. Du studerar mellan 3 och 12 timmar per vecka, alltså mellan en dag i veckan och upp till 4 dagar i veckan. Du kan studera minst 3 timmar.

Att studera på kvällen

Om du har ett arbete eller annan sysselsättning på dagtid, kan du studera på kvällen. Kvällskurser är alltid på deltid. Varje lektion är 3 timmar per kväll. Lektionerna börjar efter arbetstid, ca 17.30. När du studerar på kvällen förväntas du även studera en del hemma.

Att studera på lördagar

Om du studerar eller arbetar, kan du studera på lördagar. Sfi på lördagar motsvarar 7 timmars studier per vecka. Du har en lektion med lärare 3 timmar i veckan på lördag förmiddag, och resterande 4 timmar förväntas du studera hemma via lärplattformen.  

För att kunna studera sfi på lördagar behöver du ha:

 • Minst avslutad gymnasieutbildning från hemlandet
 • God studievana och kunna studera självständigt på distans
 • God datorvana

Sfi intensiv

 • Sfi för ingenjörer/ tekniker
 • Sfi för pedagoger
 • Sfi vård

Du som har studerat på universitet i hemlandet kan läsa sfi intensiv, som är i ett mycket högt tempo. Du studerar 15 timmar i skolan och minst 20 timmar på egen hand. För dig som  är ingenjör/ tekniker, pedagog eller har en utbildning inom vård finns speciella inriktningar. Då läser du sfi 20 timmar i veckan, varav 5 timmar är yrkesinriktade.

Resterande 20 timmar är självstudier. Du ska kunna studera färdigt sfi kurs C och D på  30 veckor.

För att kunna studera sfi intensiv behöver du:

 • kunna studera 40 timmar i veckan. Du kan inte kombinera sfi intensiv med andra studier eller arbete.
 • kunna engelska
 • ha god datorvana
 • kunna studera självständigt via en lärplattform.

Att studera sfi på distans

Du studerar helt och hållet på distans och har inte några lektioner i skolan. Nationellt prov måste göras på plats i skolan. Du behöver ha god datorvana, tillgång till dator och kunna studera självständigt med hjälp av lärplattform. Sfi distans finns på studieväg 2 och 3.

Att studera sfi flexibelt (Digiflex)

Digiflex är en studieform för sfi där du har möjlighet att träffa lärare i skolan vid olika tillfällen samtidigt som du kan studera hemifrån på egen hand med hjälp av en lärplattform. Digiflex passar dig som har varierade arbetstider och har behov av ett mer flexibelt upplägg.

För att studera digiflex behöver du:

 • ha god datorvana
 • vara på sfi-nivå C eller D
 • ha studerat minst 10 år i skola i hemlandet
 • närvara på minst en lektion i veckan
 • ha en dator med internet, ett skrivprogram och en mailadress

Att studera på folkhögskola

Du kan välja att studera sfi på en folkhögskola. Folkhögskola ger samma utbildning och kurser inom sfi men undervisningen där är inte upphandlade av kommunen. Du måste välja vilken folkhögskola du vill gå på.

Läs mer om folkhögskolorna på sidan Hitta skola med sfi.

Verksamhetsförlagd sfi

Verksamhetsförlagd sfi (vfl) innebär att du kombinerar dina språkstudier med en praktikplats.

Skolans sfi-coacher hjälper dig att hitta en praktikplats. De försöker ta vara på din kompetens och dina framtida studie- och yrkesmål.

På praktikplatsen får du träning i det svenska språket och praktisk yrkesträning och därmed möjlighet att korta tiden för din sfi-utbildning och vägen till arbete.

Diskutera dina studier och yrkesmål

När du bestämmer dig för att börja studera behöver du tänka på vilket mål du har med dina studier. Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare diskuterar du dina yrkesmål och planerar vilka kurser du ska läsa.

När du börjar studera planerar du din kurs tillsammans med en lärare. Planeringen ska visa vilket mål du har med kursen och hur lång tid det kan ta.

Du kan oftast kombinera dina studier i sfi med andra kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Efter sfi kan du fortsätta att läsa svenska som andraspråk på grundläggande eller gymnasial nivå.

Viktigt att tänka på när du ansöker till sfi

Hur lång är utbildningen?

När du börjar studera sfi gör du tillsammans med din lärare en planering för dina studier. Hur länge du behöver studera beror på hur mycket svenska du kan sedan tidigare och vilken tid och möjlighet du har att studera språket.

Förlorad kursplats

Du förlorar din kursplats om du inte kommer till kursstart eller är borta från undervisningen i mer än tre veckor.

Sfi är gratis

All undervisning på sfi är gratis. Du behöver inte betala för böcker eller material som du använder under kursen. Du som läser sfi har inte rätt till studiemedel från CSN (Centrala Studiestödsnämnden).

Extra hjälp under kursen

 • Du som har svårt att lära dig att läsa och skriva kan prata med din lärare eller specialpedagog på skolan för att få extra hjälp.
 • Du som behöver råd och stöd kring personliga frågor om din studiesituation, kan prata med kurator på skolan.
 • Du som behöver information om olika utbildningar och hur du ansöker till dem, kan prata med en studie- och yrkesvägledare på skolan.