Att läsa sfi

Hur anmäler du dig till sfi? Vem kan läsa sfi? Här finns information om sfi och foldrar som berättar om sfi på arabiska, engelska, farsi, pashto, svenska, somaliska, turkiska och thailändska.

Temporary altered opening hours at the Student and Carreer Guidance Center, Rosenlundsplatsen 2

22 maj 2019

Thursday, May 30

Closed

Friday May 31

Closed for visit
Phone 10-14
E-mail answered 10-15

Thursday June 6th

Closed

Friday June 7th

Closed for visit
Phone 10-14

On May 27, we will extend our telephone hours

22 maj 2019

New phone hours from May 27th

Monday: 10-12, 13-15.30
Tuesday: 10-12, 13-18.30
Wednesday: 10-12, 13-15.30
Thursday: 13-15.30
Friday: 10-14

We respond to emails:

Monday: 10-15.30
Tuesday: 10-18.30
Wednesday: 10-15.30
Thursday: 13-15.30
Friday: 10-15

Vad är sfi?

Sfi betyder kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Sfi ger dig grundläggande kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel när du lär dig svenska. All undervisning är gratis.

Hur anmäler du dig?

Du anmäler dig till sfi genom att besöka Studie- och yrkesvägledningen på Rosenlundsplatsen 2. Du behöver ta med dig legitimation eller pass. Du hittar öppettiderna längst ner på sidan.

Från 1 september måste du ha en e-postadress när du anmäler dig till sfi.

Vem kan läsa sfi?

Du som är över 20 år och som inte har svenska som modersmål kan läsa sfi. Du får anmäla dig till sfi från och med 1 juli det år du fyller 20 år.

  • Om du kommer från ett land utanför EU: Du ska ha ett svenskt, fullständigt personnummer. Du ska vara folkbokförd i Göteborg. Ta med ett personbevis från Skattemyndigheten om du inte har en legitimation med ditt svenska personnummer.
  • Om du är EU-/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz: Du ska vara bosatt i Göteborg och kunna visa upp ditt pass.

Du som är under 20 år och vill läsa svenska ska gå på språkintro­duktion. Det är ett introduktionsprogram på gymnasieskolan för dig som inte har tillräckliga kunskaper i svenska.

Länk till språkintroduktion.

Olika sätt att läsa sfi på

  • Du kan välja att läsa på dagen, heltid (15 - 20 timmar i veckan) eller deltid.
  • Du kan välja att läsa en eller två kvällar i veckan.
  • Du kan läsa sfi och samtidigt träna svenska på en arbetsplats upp till 30 timmar i veckan totalt. Prata med din lärare eller coach på skolan om du är intresserad av att språkträna på en arbetsplats.

Det finns tre olika studievägar på sfi

  • Studieväg 1. För dig som har kort eller ingen skolbakgrund från ditt hemland. Kurs A - D.
  • Studieväg 2. För dig som har 6-9 års skolbakgrund från ditt hemland. Kurs B - D.
  • Studieväg 3. För dig som har mer än 10 års skolbakgrund från ditt hemland. Kurs C - D.

Om du redan kan lite svenska, testas du på skolan för att starta på rätt nivå.

Efter varje avslutad kurs får du betyg.

Diskutera dina studier och yrkesmål

När du bestämmer dig för att börja studera behöver du tänka på vilket mål du har med dina studier. Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare diskuterar du dina yrkesmål och planerar vilka kurser du ska läsa.

När du börjar studera planerar du din kurs tillsammans med en lärare. Planeringen ska visa vilket mål du har med kursen och hur lång tid det kan ta.

Du kan oftast kombinera dina studier i sfi med andra kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Efter sfi kan du fortsätta att läsa svenska som andraspråk på grundläggande eller gymnasial nivå.

Verksamhetsförlagd sfi

Verksamhetsförlagd sfi (vfl) innebär att du kombinerar dina språkstudier med en praktikplats.

Skolans sfi-coacher hjälper dig att hitta en praktikplats. De försöker ta vara på din kompetens och dina framtida studie- och yrkesmål.

På praktikplatsen får du träning i det svenska språket och praktisk yrkesträning och därmed möjlighet att korta tiden för din sfi-utbildning och vägen till arbete.

När du har anmält dig

Hur lång är utbildningen?

Hur länge du behöver läsa beror på hur mycket svenska du kan sedan tidigare och vilken tid och möjlighet du har att studera språket.

Förlorad kursplats

Du förlorar din kursplats om du inte kommer till kursstart eller är borta från undervisningen i mer än tre veckor.

Sfi är gratis

All undervisning på sfi är gratis. Du behöver inte betala för böcker eller material som du använder under kursen. Du som läser sfi har inte rätt till studiemedel från CSN (Centrala Studiestödsnämnden).

Extra hjälp under kursen

Du som har svårt att lära dig att läsa och skriva kan prata med din lärare eller specialpedagog på skolan för att få extra hjälp.