Ansök till sfi

På de här sidorna kan du ansöka till sfi. Du gör på olika sätt beroende på om du ansöker för första gången, om du har studerat sfi i Göteborg tidigare eller om du är folkbokförd i en annan kommun.

Ansök till sfi - första gången

Du som inte har studerat sfi i Göteborg tidigare måste vara med på ett informationsmöte innan du ansöker. På den här sidan bokar du tid till mötet på en tid som passar dig.

Ansök till sfi - för dig som har studerat tidigare

Du som har studerat sfi i Göteborg tidigare ansöker på den här sidan.

Ansök till sfi - sökande från annan kommun

Du som är folkbokförd i en annan kommun än Göteborg eller Öckerö ska fylla i en blankett och lämna den till din hemkommun. Det är din hemkommun som avgör om du kan läsa sfi i Göteborg.