Ansök till sfi

På de här sidorna kan du ansöka till sfi. Du gör på olika sätt beroende på om du ansöker för första gången, om du har studerat sfi i Göteborg tidigare eller om du är folkbokförd i en annan kommun.

Här kan du ansöka till svenska för invandrare (sfi) om du har studerat sfi i Göteborg tidigare. Du ansöker direkt här på webben. Om du inte har läst sfi i Göteborg tidigare ansöker du genom att boka in dig på ett informationsmöte.

Första gången du ansöker till sfi i Göteborg måste du delta i ett informationsmöte. Här kan du läsa mer om vad som händer på mötet och boka en tid som passar dig. Har du läst sfi i Göteborg tidigare behöver du inte gå på mötet, utan kan ansöka direkt på webben.

Om du är folkbokförd i en annan kommun än Göteborg ska du fylla i en blankett och lämna den till din hemkommun. Det är din hemkommun som avgör om du kan läsa sfi i Göteborg.