Svenska för invandrare, sfi

Sfi ger dig grundläggande kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel när du lär dig svenska. All undervisning är gratis.

Olika sätt att studera sfi

Sfi är en utbildning som du kan kombinera med arbete, praktik och andra kurser. Du kan studera sfi på olika sätt och på olika tidpunkter så att utbildningen passar dig så bra som möjligt. Det finns tre studievägar inom sfi. Vilken studieväg du blir placerad på beror på din skolbakgrund från ditt hemland.

Information om sfi

Här finns information och regler för sfi. Läs igenom informationen innan du ansöker, så att du vet vad som gäller. Sfi-utbildningen är gratis och du kan välja olika sätt att studera, beroende på vad som passar dig.

Hitta skola med sfi

Sfi finns på flera olika skolor i staden. Du kan välja att läsa sfi på antingen någon av Arbetsmarknad och vuxenutbildnings skolor eller på en folkhögskola.

Påverka din sfi-utbildning

Under hela studietiden har du rätt att påverka din utbildning. Du som elev har också rätt att lämna klagomål om det är något med din utbildning som du inte är nöjd med.

Utländska betyg

Med hjälp av bedömningstjänsten hos Universitets- och högskolerådet (UHR) får du direkt veta vad din utbildning motsvarar i Sverige. Du kan även ansöka om ett utlåtande där UHR gör en bedömning av dina utbildningsdokument.

Sfi för dig under 20 år

Du som är under 20 år och vill läsa sfi, ska gå på språkintroduktion. Det är ett gymnasieprogram som vänder sig till dig som inte har tillräckliga kunskaper i svenska.