Studie- och yrkesvägledning

Karriären är din personliga resa genom livet och arbetslivet: Vem är jag? Vad vill jag? Vad kan jag? I en föränderlig värld och på en komplex arbetsmarknad är livslångt lärande en förutsättning. Karriärvägledning är en neutral och professionell lärandeprocess som hjälper dig att förstå dig själv, att växa och hitta nya vägar till utveckling.

Informationsträffar inför dina studie- och yrkesval

Genom att delta på en informationsträff får du reda på sådant du behöver känna till för att fatta kloka beslut inför dina studie- och yrkesval. Du får hjälp med att hitta och förstå den information du behöver för att komma vidare i din karriärprocess. Informationsträffarna ges för tillfället enbart online. Endast du som är folkbokförd i Göteborg och har ett konto i vårt ansökningssystem (Alvis) kan delta. Du hittar länken dit under rubriken "Mer information". Nedan finns teman och bokningslänkar till varje tema.

Karriärvägledning i grupp

Karriärvägledning i grupp kan hjälpa dig med din karriärprocess. Vi erbjuder ett program som heter “Karriärvägledning i grupp”. Programmet består av tre tillfällen. Varje tillfälle är två timmar där vi träffas i grupp online. Du väljer själv om du vill delta på ett eller flera tillfällen.

Karriärvägledning - individuella samtal

I ett individuellt samtal med våra studie- och yrkesvägledare får du möjlighet att enskilt prata om dina mål och framtidstankar, lägga upp en handlingsplan för dina delmål och/ eller planera dina studier med mera. De individuella samtalen med vägledare kan ske via online-samtal, telefon, mejl och fysiskt möte.