Stöd och anpassning vid studier

Har du gjort en ansökan till vuxenutbildningen och är i behov av stöd eller anpassningar i dina kommande studier? Kanske har du läs- och skrivsvårigheter, svårt med matematik, koncentrationssvårigheter eller annat som kan hindra dig från att uppnå godkända betyg. Då kan du få komma i kontakt med resursteamet där du kan få hjälp att kartlägga och formulera ditt stödbehov. Detta så att du på skolan ska kunna mötas av det stöd du behöver i dina studier redan från start.

I samtal med kuratorn kan du diskutera dina förutsättningar för studier. Det kan handla om problem med psykisk eller fysisk ohälsa, studieekonomiska frågor eller att du har en svår livssituation i övrigt.

I samtal med specialpedagog kartläggs dina behov av stöd i undervisningen. Tillsammans formulerar ni vilket stöd du behöver för att nå godkända betyg i dina kommande studier.

Om du så önskar skickas en sammanställd information till kurator och/eller specialpedagog på din blivande skola efter antagning. Skolans kurator och/eller specialpedagog ser då till att informationen om dina behov av stöd eller anpassningar i undervisningen kommuniceras till undervisande lärare.

Så här kontaktar du resursteamet

I resursteamet arbetar kuratorer och specialpedagoger. Du kommer i kontakt med resursteamet genom att boka in ett samtal med studie- och yrkesvägledare på Arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Uppge i samtalet med studie- och yrkesvägledare att du vill ha kontakt med resursteamet, eftersom du behöver stöd i dina studier.

Boka samtal med studie- och yrkesvägledare

Karriärvägledning  individuellt samtal