Studera med funktionsnedsättning

Utbildningen ska vara tillgänglig för alla. Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd och anpassning för att din studietid ska bli bra.

För att din studietid ska bli så bra som möjligt får du handledning, anpassade studier och gå i en liten studiegrupp. 

Kontakta studie- och yrkesvägledningen innan dina studier startar, så planerar vi tillsammans hur dina studier kan bli så bra som möjligt för dig.

Mejla eller ring till Arbetsmarknad och vuxenutbildning för mer information.