Så fungerar lärvux

På Lärvux får du utveckla dina kunskaper för att klara dig bättre i samhället och i arbets­livet. Du kan söka en kurs inom ett ämne som intresserar dig. Du kan också söka en yrkesinriktad utbildning för att lättare få ett arbete eller sysselsättning som passar dig.

Lärvux (kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning) finns på tre nivåer 

  1. Grundläggande nivå som motsvarar träningsskolan
  2. Grundläggande nivå som motsvarar grundsärskolan
  3. Gymnasial nivå som motsvarar gymnasiesärskolans nationella program. 

Inom Lärvux kan du också söka utbildning mot olika yrkesområden. Då ingår praktik i dina studier.

Vad erbjuds inom Lärvux?

På Lärvux får du utbildning med hög kvalitet utifrån dina förutsättningar. Tillsammans med studie­ och yrkesvägledare, kurator och lärare gör du en studieplanering som utgår från dina behov och tidigare kunskaper. För dig som har annat modersmål än svenska finns kurser i svenska som andraspråk och sfi. Du kan även få språkstöd av en modersmålslärare. På Lärvux studerar du i små grupper och i lugn takt. Du får betyg eller intyg när du är klar med kursen. Utbildningen kostar ingenting.

Studieplanering

För att få hjälp kan du mejla eller ringa till Vuxenutbildningens expedition. Du hittar e-postadress och telefonnummer längs ned på sidan.

Där kan du tillsammans med en studie- och yrkesvägledare planera dina studier och fylla i en ansökan. Du kan också mejla till info@arbvux.goteborg.se för att boka en tid hos studie- och yrkesvägledare.

Individuell studieplan

På skolan gör du en studieplan tillsammans med studie- och yrkesvägledare och lärare.

Hur påverkas din ekonomi när du studerar?

Om du har ersättning från Försäkringskassan är det viktigt att du kontaktar din handläggare och planerar din ekonomi innan du börjar studera. Om du inte har bidrag eller någon annan inkomst kan du söka ersättning under din studietid. Skolan hjälper dig att göra en ansökan till Specialpedagogiska skolmyndigheten. Du som tar ledigt från ditt arbete och får ett löneavdrag kan också söka denna ersättning.