Information om lärvux

Lärvux är till för dig som har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. På Lärvux får du utbildning med hög kvalitet utifrån dina förutsättningar. Studietakten på Lärvux är individuell och utgår utifrån dina förutsättningar.

Livet på LärvuxVem får studera på Lärvux?

Lärvux är till för dig som har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Det här erbjuder vi dig på Lärvux

På Lärvux får du utbildning med hög kvalitet utifrån dina förutsättningar. Lärvux finns på följande nivåer:

  1. Grundläggande nivå som motsvarar träningsskolan
  2. Grundläggande nivå som motsvarar grundsärskolan
  3. Gymnasial nivå som motsvarar gymnasiesärskolans nationella program. 

För dig som har annat modersmål än svenska finns kurser i svenska som andraspråk och sfi. Du kan även få språkstöd av en modersmålslärare.

På Lärvux studerar du i små grupper och i lugn takt. Du får betyg eller intyg när du är klar med kursen. Utbildningen kostar ingenting.

Utbildningen finns på Studium. Du hittar länk till Studium i slutet av sidan.

Upplägg av studierna

För att din studietid ska bli så bra som möjligt får du studera i en liten grupp med individuell handledning.  Studietakten på Lärvux är individuell och utgår utifrån dina förutsättningar.

Studieplanering

För att få hjälp kan du mejla eller ringa till Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Du hittar telefonnummer och e-postadress längst ned på sidan. När du kontaktar oss, berätta att du är intresserad av att studera på Lärvux.

Om det är första gången du gör en ansökan kommer kurator och studie- och yrkesvägledare att kontakta dig för studieplanering i samband med att vi får in din ansökan.

Du som redan studerar ska göra en studieplan tillsammans med studie- och yrkesvägledare och lärare på din skola.

Studieekonomi

Du kan inte få studiemedel från CSN för studier på Lärvux.

Om du har ersättning från Försäkringskassan eller annan myndighet är det viktigt att du kontaktar din handläggare och planerar din ekonomi innan du börjar studera.

Om du inte har bidrag eller någon annan inkomst kan du söka ersättning under din studietid från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Skolan hjälper dig att göra en ansökan. Du som tar ledigt från ditt arbete och får ett löneavdrag kan också söka denna ersättning.

Mer information

Digital kurskatalog

Ansök till Lärvux

Studera med funktionsnedsättning

Information om skolan  Studium