Lärvux

Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Inom Lärvux kan du studera på Studium.

Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Utbildningarna finns på Studium. Undervisningen sker i små grupper och i lugn takt. På kurserna får du betyg eller intyg. Utbildningen kostar ingenting men ibland får du betala för böcker och arbetskläder.

Du kan ansöka till särskild utbildning för vuxna genom att göra ett besök på Studie- och yrkesvägledningen på Rosenlundsplatsen 2. Där kan du fylla i en ansökan. Du kan också fylla i ansökningsblanketten själv och skicka den till Arbetsmarknad och vuxenutbildningen. Adressen finns längst ner på sidan.

På lärvux kan du läsa kurser med olika inriktningar och på olika nivåer.

Under hela studietiden har du rätt att påverka din utbildning. I början av dina studier ska skolan informera dig om dina rättigheter och skyldigheter.

Vuxenutbildningen ska vara tillgänglig för alla. Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd och anpassning för att din studietid ska bli bra.