Lärvux

Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning är till för dig som har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Undervisningen sker i små grupper, i lugn takt och du får betyg eller intyg. Det är gratis att studera på Lärvux.

Ansök till lärvux

Du ansöker till Lärvux via en ansökningsblankett. Du hittar blanketten på den här sidan. Om du behöver stöd i ansökan kan du kontakta Arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Information om lärvux

Lärvux är till för dig som har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. På Lärvux får du utbildning med hög kvalitet utifrån dina förutsättningar. Studietakten på Lärvux är individuell och utgår utifrån dina förutsättningar.

Utbildningar och skolor

På Lärvux kan du läsa kurser med olika inriktningar och på olika nivåer.

Studerandeinflytande

Under hela studietiden har du rätt att påverka din utbildning. I början av dina studier ska skolan informera dig om dina rättigheter och skyldigheter.

Studera med funktionsnedsättning

Utbildningen ska vara tillgänglig för alla. Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd och anpassning för att din studietid ska bli bra.