Lärvux

Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning är till för dig som har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Undervisningen sker i små grupper, i lugn takt och du får betyg eller intyg. Det är gratis att studera på Lärvux.

Så fungerar lärvux

På Lärvux får du utveckla dina kunskaper för att klara dig bättre i samhället och i arbets­livet. Du kan söka en kurs inom ett ämne som intresserar dig. Du kan också söka en yrkesinriktad utbildning för att lättare få ett arbete eller sysselsättning som passar dig.

Ansök till lärvux

Du kan söka till kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning om du har fyllt 20 år och har inlärnings svårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. I Göteborg kallar vi kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning för Lärvux.

Utbildningar och skolor

På Lärvux kan du läsa kurser med olika inriktningar och på olika nivåer.

Studerandeinflytande

Under hela studietiden har du rätt att påverka din utbildning. I början av dina studier ska skolan informera dig om dina rättigheter och skyldigheter.

Studera med funktionsnedsättning

Utbildningen ska vara tillgänglig för alla. Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd och anpassning för att din studietid ska bli bra.