Informationsträffar om utbildningsalternativ på komvux

Ska du ansöka till fristående kurser eller en yrkesutbildning? Studievägledning och planering av dina studier är ofta en förberedande process. Du bör därför ta del av de informationsträffar som är aktuella för dig och dina studiemål.

Studie- och yrkesvägledningens sommartider

26 juni 2020

Så här kontaktar du oss i sommar.

Ny besöksadress från 6 juli 2020

27 maj 2020

Från 6 juli finns Arbetsmarknad och vuxenutbildning på Brogatan 4 i Göteborg.

Närmsta hållplats är Järntorget.

Utöver besöksadressen har vi kvar samma kontaktuppgifter som tidigare.

Observera att våra kompetenscenter och Krami, som finns på andra adresser i staden, har kvar samma besöksadresser som tidigare.

Karta som visar var du hittar Brogatan 4.


Enskilda vägledningsaktiviteter utifrån olika teman

På grund av Corona-pandemin är alla informationsmöten inställda på obestämd framtid.

Tills vidare erbjuder vi istället enskilda vägledningsaktiviteter utifrån olika teman. Läs mer på sidan och mejla eller ring Vuxenutbildningens expedition för mer information.

Under varje flik får får du information om innehållet i respektive tema och vem temat är till för.