Informationsträffar om utbildningsalternativ på komvux

Ska du ansöka till fristående kurser eller en yrkesutbildning? Karriärplanering och vägledning är ofta en förberedande process. Du bör därför ta del av någon av den utbildningsinformation som Arbetsmarknad och vuxenutbildning ger regelbundet under våren 2020.

Utbildningsinformation och vägledning

Utbildningsinformationen ges i våra lokaler på Rosenlundsgatan. Det är viktigt att du deltar i denna aktivitet i god tid innan du gör en ansökan till komvux. Om det är möjligt bör du delta innan en ansökningsperiod till kurser på komvux startar.

I samband med att du kommer till någon utbildningsinformation träffar du en studie- och yrkesvägledare. På så vis kan du förbereda dig inför dina studier och får svar på dina frågor om nästa steg i din individuella karriärprocess.

När kan jag få ta del av utbildningsinformationen?

Du kan få utbildningsinformation regelbundet under studieperioden 2 januari-3 juli.

Under varje flik nedan får du information om exakt dag och tid. Där hittar du också information om de avvikelser som finns från ordinarie schema.

Vill du veta mer om den utbildningsinformation och vägledning du är intresserad av?

Klicka på flikarna nedan för att läsa mer om innehåll, tid och plats samt vem informationen är till för.