Informationsträffar om utbildningsalternativ på komvux

Ska du ansöka till fristående kurser eller en yrkesutbildning? Karriärplanering och vägledning är ofta en förberedande process. Du bör därför ta del av någon av den utbildningsinformation som Arbetsmarknad och vuxenutbildning ger.

Enskilda utbildningsaktiviteter utifrån olika teman

På grund av Corona-pandemin är alla informationsmöten om utbildningsinformation inställda på obestämd framtid

Tills vidare erbjuder vi istället enskilda vägledningsaktiviteter utifrån olika teman. Läs mer på sidan och mejla eller ring Vuxenutbildningens expedition för mer information.

Under varje flik får får du information om innehållet i respektive tema och vem informationen är till för.