Gruppvägledning

Är du i en förändring och är osäker på hur du ska komma vidare? Funderar du över olika alternativ? Behöver du stöd i att fatta beslut och ta ditt nästa steg? Gruppvägledning kan hjälpa dig att påbörja eller fortsätta din karriärprocess, ge dig omvärldskunskap och synliggöra dina möjligheter.

Genom gruppvägledning kan du tillsammans med andra utbyta tankar, få inspiration och nya perspektiv genom övningar och samtal. Du kan få vägledning i att stärka din självkännedom, öka din valkompetens samt kunskap om arbetsmarknaden. Vägledning i grupp kan hjälpa dig i planeringen mot ditt mål i din karriärprocess

På grund av Corona-pandemin är gruppvägledningen inställd på obestämd tid.

Tillsvidare erbjuder vi enskild vägledning. Mejla eller ring Vuxenutbildningens expedition för mer information. Du hittar kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Tema för gruppvägledning 

  • Kunskap om mig själv
  • Kunskap om alternativen
  • Kunskap om beslutsfattande och genomförande

Du väljer själv om du vill delta på ett eller flera tillfällen. Kontakta Studie- och yrkesvägledningen för att boka in dig.

Kunskap om mig själv

Vad är viktigt för dig? Vilka är dina styrkor och vad betyder dem för dig? Genom att lära känna dig själv bättre kan du lättare hitta vägen mot ditt mål. Tillsammans gör vi övningar och samtalar om behov, intressen, förmågor, egenskaper, värderingar och erfarenheter.

Kunskap om alternativen

Vad finns det för olika yrken? Vad är viktigt för dig i ett arbete? Tillsammans vidgar vi dina perspektiv kring tänkbara yrken utefter dina behov och egenskaper. Vi pratar även om hur arbetsmarknaden ser ut.

Kunskap om beslutsfattande och genomförande

Är du i en förändring och har svårt att komma vidare? Vad påverkar dig i valen du gör? Står du mellan olika val? Tillsammans gör vi övningar kring beslutsfattande och pratar om hur du kan hitta ditt nästa steg.