Studie- och yrkesvägledning komvux

Förbered dig innan du kontaktar Vuxenutbildningen: ha dina betygsdokument tillgängliga, delta i våra informationsträffar om exempelvis grundläggande behörighet, särskild behörighet och yrkesutbildningar på komvux. Studerar du redan på komvux så kontakta studie- och yrkesvägledare på skolan.

När du kontaktar Vuxenutbildningen för frågor om studie- och yrkesvägledning ställer vi frågor för att se vad du behöver göra för att nå ditt mål. Studerar du redan på komvux kontaktar du studie- och yrkesvägledaren på skolan. Tänk på att ha dina betyg tillgängliga.

Ska du ansöka till fristående kurser eller en yrkesutbildning? Studievägledning och planering av dina studier är ofta en förberedande process. Du bör därför ta del av de informationsträffar som är aktuella för dig och dina studiemål.

Är du i en förändring och är osäker på hur du ska komma vidare? Funderar du över olika alternativ? Behöver du stöd i att fatta beslut och ta ditt nästa steg? Gruppvägledning kan hjälpa dig att påbörja eller fortsätta din karriärprocess, ge dig omvärldskunskap och synliggöra dina möjligheter.