Stöd och anpassning vid studier

Funderar du på studier eller ska börja studera och är i behov av stöd under din studietid? Då kan du tillsammans med oss i resursteamet göra en planering inför dina studier. Vi som arbetar i resursteamet är studie- och yrkesvägledare, kuratorer och specialpedagoger. Vi har alla tystnadsplikt.

En del av Brogatan är avstängd – gå via Pusterviksgatan

27 april 2021

Arbetsområdet runt vår fastighet i Pustervik har utökats. Det innebär att en del av Brogatan är avstängd för all trafik. Du kan inte heller gå till fots längs med Brogatan.

Om du ska besöka oss måste du istället gå via Pusterviksgatan för att komma till entrén på Brogatan. Detta gäller till och med hösten 2023.

Fram till oktober 2021 kommer arbetena att medföra en hel del buller och skakningar.


Studie- och yrkesvägledare

Om du har funderingar på vad du vill studera eller arbeta med, kan du tillsammans med studie- och yrkesvägledare starta processen för att komma fram till möjliga vägar till utbildning och yrke. Vi hjälper dig också att göra en studieplanering.

Kurator

Tillsammans med kurator kan du diskutera dina förutsättningar för studier. Kanske har du haft eller har psykiska svårigheter, varit sjukskriven länge eller har en jobbig livssituation.

Specialpedagog

I samtal med specialpedagog tar vi reda på vad som kan underlätta dina studier. Kanske har du läs- och skrivsvårigheter, svårt med matematik, koncentrationssvårigheter eller något annat som är ett hinder i ditt lärande. Vi gör tillsammans en utredning av dina behov och en planering av det stöd du kan få under din studietid.