Regler för vuxenutbildning

Att delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, på grundläggande nivå samt på gymnasial nivå är i många fall en rättighet. Du som inte avslutat gymnasiet eller behöver komplettera för särskild behörighet till högskola eller yrkeshögskola har rätt till en utbildningsplats. För övriga utbildningar finns regler för vem som ska prioriteras högst till en utbildningsplats om det finns fler sökande än antal platser på en kurs. Du som har störst behov av utbildning har större chans till en utbildningsplats under förutsättning att du är behörig för den utbildning du vill studera.

Så avgör vuxenutbildningen vem som har störst behov av en utbildningsplats.

  1. Du som önskar fullfölja studier som du påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan.
  2. Du som inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan
  3. Du som har avslutat gymnasiet och är eller riskerar att bli arbetslös
  4. Du som har avslutat gymnasiet och behöver utbildningen för ditt nuvarande yrke
  5. Du som har avslutat gymnasiet och behöver utbildningen för ditt planerade yrkesval

Det finns ett visst antal kursplatser

Vuxenutbildningen köper ett visst antal kursplatser på våra skolor och inte grupper med ett bestämt antal elever. Att det är få elever som läser en kurs innebär alltså inte att det finns tomma platser. Det är vuxenutbildningen som bestämmer om du som söker kan bli antagen. På fristående kurser finns ingen reservantagning. 

Ange dina mål med studierna

När du gör en ansökan till vuxenutbildningen måste du skriva vad du har för mål med dina studier. Eftersom olika kurser kan vara olika viktiga för att du ska uppnå dina mål, kan du bli antagen till vissa kurser men inte till andra.

Vad händer om jag redan har betyg från kommunal vuxenutbildning?

Om du redan fått betyget E, Godkänt (G), eller högre på en kurs, får du inte läsa den igen inom vuxenutbildningen.

Information om prövningsenheten