Regler för vuxenutbildning

Att delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, på grundläggande nivå samt på gymnasial nivå är i många fall en rättighet. Du som inte avslutat gymnasiet eller behöver komplettera för särskild behörighet till högskola eller yrkeshögskola har rätt till en kursplats. För övriga utbildningar finns regler för vem som har rätt till en kursplats om det finns fler sökande än antal platser på en kurs. Du som har kort utbildning har störst rätt till kursplats under förutsättning att du har förkunskaper för den kurs du vill studera.

En del av Brogatan är avstängd – gå via Pusterviksgatan

27 april 2021

Arbetsområdet runt vår fastighet i Pustervik har utökats. Det innebär att en del av Brogatan är avstängd för all trafik. Du kan inte heller gå till fots längs med Brogatan.

Om du ska besöka oss måste du istället gå via Pusterviksgatan för att komma till entrén på Brogatan. Detta gäller till och med hösten 2023.

Fram till oktober 2021 kommer arbetena att medföra en hel del buller och skakningar.


Så här bedömer/prioriterar vuxenutbildningen vem som har störst rätt till en kursplats.

  1. Du som vill fullfölja studier som du påbörjat enligt en individuell studieplan.
  2. Du som inte har avslutat gymnasiet.
  3. Du som har avslutat gymnasiet och behöver utbildningen för ditt nuvarande yrke eller ditt planerade yrkesval.

Det finns ett visst antal kursplatser

Vuxenutbildningen köper ett visst antal kursplatser på våra skolor och inte grupper med ett bestämt antal elever. Att det är få elever som läser en kurs innebär alltså inte att det finns tomma platser. Det är vuxenutbildningen som bestämmer om du som söker kan bli antagen. På fristående kurser finns ingen reservantagning. 

Ange dina mål med studierna

När du gör en ansökan till Vuxenutbildningen måste du skriva vad du har för mål med dina studier. Eftersom olika kurser kan vara olika viktiga för att du ska uppnå dina mål, kan du bli antagen till vissa kurser men inte till andra.

Vad händer om jag redan har betyg från komvux?

Om du söker en kurs som du nyligen fått betyget F på, kan du få vänta upp till ett år innan du får möjlighet att läsa kursen igen. Din ansökan får en låg prioritering. Det gäller även om du gjort ett sent avbrott eller upprepade avbrott på kursen. Men du har alltid rätt att söka kursen.

Om du redan fått betyget E, Godkänt (G), eller högre på en kurs, får du inte läsa den igen inom vuxenutbildningen.

Information om prövningsenheten

Regler för antagning till yrkesutbildningar i Göteborgsregionen (GR)

För yrkesutbildningar inom GR gäller andra regler än för gymnasial vuxenutbildning. Om det finns fler sökande än antal platser till en kurs har den som har en svag ställning på arbetsmarknaden störst rätt till platsen. Detta kommer före utbildningsbakgrund.