Om komvux

Genom Komvux får du möjlighet att slutföra dina grundskole- eller gymnasiestudier. Du kan också få en särskild behörighet för att kunna söka till universitet eller yrkeshögskola. En gymnasial yrkesutbildning gör att du kan söka jobb inom ett yrke. Praktik kan ingå i en yrkesutbildning.

Genom att studera på komvux får du möjlighet att slutföra dina grundskole- eller gymnasiestudier. Du kan också studera för att bli behörig till högre studier. Du kan också läsa en yrkesutbildning.

Att delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, på grundläggande nivå samt på gymnasial nivå är i många fall en rättighet. Du som inte avslutat gymnasiet eller behöver komplettera för särskild behörighet till högskola eller yrkeshögskola har rätt till en kursplats. För övriga utbildningar finns regler för vem som har rätt till en kursplats om det finns fler sökande än antal platser på en kurs. Du som har kort utbildning har störst rätt till kursplats under förutsättning att du har förkunskaper för den kurs du vill studera.

Under hela studietiden har du rätt att påverka din utbildning. I början av dina studier ska skolan informera dig om dina rättigheter och skyldigheter.