Yrkesutbildning

En yrkesutbildning ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att arbeta inom ett visst yrke. Det finns utbildningar på heltid, deltid och utbildningar där du läser svenska samtidigt som du studerar en yrkesutbildning.

Om yrkesutbildningar

De flesta av den kommunala vuxenutbildningens yrkesutbildningar är mellan ett och två år långa och är på heltid. I utbildningarna ingår Arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det innebär att du är på en arbetsplats och genomför delar av din utbildning där, med stöd av en handledare.

Det finns också kompletterande utbildningar för dig som idag arbetar inom ett yrkesområde, men som saknar relevant utbildning. Vissa utbildningar kan du läsa på deltid och arbeta samtidigt.

För dig som vill läsa svenska samtidigt som du studerar en yrkesutbildning finns utbildningar med språkstöd. Du får samma utbildning som ges i ordinarie yrkesutbildning men utvecklar språk- och yrkeskunskaper samtidigt. Du studerar också yrkesspråk. 

När du är klar med utbildningen får du betyg på de kurser som du läst. Inom vissa branscher får du också diplom eller certifikat. Utbildningarna ger goda chanser till jobb.

Alla utbildningar är avgiftsfria med det kan finnas andra omkostnader så som arbetskläder eller läroböcker.

Så gör du för att ansöka

Du ansöker genom kommunala vuxenutbildningens kurskatalog.

​Läs mer och ansök i kurskatalogen.

Kommunala vuxenutbildningens kurskatalog

Du kan läsa mer om hur du gör för att ansöka till kommunala vuxenutbildningens på denna sida: 

Så ansöker du till kommunal vuxenutbildning

Studie- och yrkesvägledning

På sidan Karriärvägledning kan du läsa om olika vägledningsaktiviteter vi erbjuder.

När du har börjat studera tar du kontakt med studie- och yrkesvägledare på skolan för vägledning.

Exempel på yrkesutbildningar

Det finns runt 20 olika yrkesutbildningar. Vilka som är sökbara varierar. Här finns ett par exempel på yrkesutbildningar som brukar starta.

Barnskötare

I utbildningen studerar du barns lärande och växande, samarbete, kommunikation och möten mellan människor. Utbildningen syftar till att utveckla din förmåga att möta och pedagogiskt leda barn i olika situationer och skapa goda villkor för barns lärande och växande.

Kock, storkök

Du får utveckla dina kunskaper i matlagning och lära dig anpassa din matlagning utifrån olika människors behov. Du får goda kunskaper i hygien och ergonomi och lär dig om livsmedel och näringsinnehåll. Efter utbildningen kan du arbeta som kock i storkök i till exempel skola, förskola, äldreomsorg och sjukhus. Du får också en god grund att stå på inför fortsatta studier.

Bra att veta inför din yrkesutbildning i kommunal vuxenutbildning

Du som blir aktuell för antagning till en yrkesutbildning blir kallad till ett obligatoriskt informationsmöte på skolan. Du måste gå på det för att kunna bli antagen. 

I början av dina studier erbjuds du ett enskilt samtal med läraren i varje kurs som du läser, för att påbörja din individuellt fördjupade studieplan. Tillsammans med läraren diskuterar du hur du ska nå dina mål.

I utbildningarna ingår arbetsplatsförlagt lärande. Det betyder att du kombinerar dina studier på skolan med att lära dig på en arbetsplats.

Har du redan kunskaper och kompetenser inom ett yrke kan eventuellt vissa kurser valideras. Det innebär att läraren gör en bedömning av dina kunskaper och betyg sätts efter prövning.

Yrkesutbildningar i Göteborgsregionen

GRvux är kommunal yrkesutbildning som ordnas i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionen. Du som bor i Göteborgsregionen kan söka till GRvux.

Alla utbildningar är avgiftsfria med det kan finnas andra omkostnader så som arbetskläder eller läroböcker. Utbildningarna är på gymnasial nivå.

Du hittar mer information på GRvux.se.