Kurser på gymnasial nivå

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolan för ungdomar. Du kan kombinera fristående kurser så att det passar dina mål. Du kan också välja ett kurspaket med yrkesinriktning.

Kurser på gymnasienivå

Fristående kurser på gymnasial nivå motsvarar de kurser som finns på gymnasieskolan. Du kan använda fristående kurser i ditt slutbetyg eller i din gymnasieexamen.

Du betalar ingenting för att läsa på komvux. Ibland betalar du för dina böcker och annat studiematerial.

Du hittar aktuellt kursutbud i komvux kurskatalog. Där hittar du också information om vilka förkunskaper du behöver för att läsa en viss kurs.

Komvux kurskatalog

Tänk på att du själv måste begära att din gymnasieexamen eller ditt slutbetyg utfärdas! Annars får du ingen examen. Här kan du läsa mer om hur du tar ut examen.

Gymnasieexamen och slutbetyg

Har du läst kurser med den gamla betygsskalan (MVG, VG, G och IG)?
Fram till 1 juli 2020 är det möjligt att ta ut ett slutbetyg. För att kunna ta ut ett slutbetyg måste du ha minst ett betyg med den gamla betygsskalan. I denna tabell kan du kan du se både nya och gamla kursbeteckningar och poäng.

Omvandlingstabell (429 kB)

Behöver du hjälp att planera dina studier? Då kan du kontakta komvux Studie- och yrkesvägledning. Du hittar deras kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

Det finns olika sätt att läsa kurserna

Kurser med lärarledd gruppundervisning

Lärarledd gruppundervisning betyder att du läser ihop med andra elever på plats i skolan. Du har dessutom möjlighet att arbeta i studiehall på skolan.

Lärarledd gruppundervisning passar de flesta, särskilt dig som inte är vara van vid att studera. Men för att klara studierna måste du räkna med att lägga tid på självstudier utöver lektionstiden.

Flexibla kurser

Flexibla studier innebär att du använder dig av flera olika lärformer. Du gör delar av din utbildning via en digital lärplattform, du kan få lärarstöd genom individuell handledning och viss möjlighet till gruppundervisning. Du kan till exempel titta på inspelade lektioner och genomgångar, lämna in dina uppgifter via en digital lärplattform och diskutera med andra studenter via webben.

Flexibla kurser passar dig som är van att studera och att ta ansvar för ditt eget lärande. Du måste kunna arbeta självständigt och vara bra på att använda datorer och digitala media.

Distansstudier

Distansstudier innebär att du till största delen genomför din utbildning via en digital lärplattform. Vissa moment i distanskurserna är obligatoriska och genomförs på plats. Det kan till exempel vara laborationer, nationella prov och slutprov. Du får lärarstöd på distans genom lärplattform, e-post, sms, telefon och Skype. Du kan lyssna på inspelade lektioner och genomgångar, lämna in dina uppgifter och diskutera med andra studenter via webben.

Distansstudier passar dig som är van att studera och att ta ansvar för ditt eget lärande. Du måste kunna arbeta självständigt och vara bra på att använda datorer och digitala media. För att klara kursen måste du ha tillgång till en dator med internetuppkoppling så att du kan ta del av undervisningsmaterial och kommunicera med lärare.

För att få betyg måste du närvara på en examination på skolan.

Väljer du att söka en distanskurs måste du ha en e-post.

Vill du läsa heltid eller deltid?

Du väljer hur många kurser du vill läsa samtidigt, och om du vill läsa heltid eller deltid. Din studietakt har betydelse för hur mycket studiemedel du kan få. Här kan du läsa mer om hur du söker CSN och hur du beräknar din studietakt.

Studiemedel från CSN

Om du behöver hjälp med att planera dina studier kan du kontakta Vuxenutbildningens expedition, du hittar kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

Stöd och planering på skolan

I början av dina studier har du ett enskilt samtal med läraren i varje kurs för att påbörja elevens pedagogiska planering (epp). Det innebär att du tillsammans med läraren diskuterar hur du ska studera för att nå dina mål.

Du ska få information om vad kunskapskrav är, vilka kunskapskrav som gäller för din kurs och bestämma vilket mål/betyg du vill uppnå. Du ska få möjlighet att diskutera vilken kurslitteratur som ska ingå i undervisningen. Du ska också få möjlighet att diskutera hur proven ska utformas och när proven ska vara (detta gäller inte nationella prov.)

Du får tillgång till en lärplattform på skolan

Alla skolor har en lärplattform på internet där du kan arbeta med dina uppgifter, kommunicera med lärare och andra elever via e-post och webb och ta del av inspelade föreläsningar.

I skolans studiehall finns datorer som du kan använda. Om du är ovan vid att arbeta med dator, kan du få stöd av skolan.

Frågor och svar

Filer och dokument