Kurser på gymnasial nivå

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolan för ungdomar. Du kan kombinera fristående kurser så att det passar dina mål. Du kan också välja ett kurspaket med yrkesinriktning.

Kurser på gymnasial nivå

Fristående kurser på gymnasial nivå motsvarar de kurser som finns på gymnasieskolan. Du kan använda fristående kurser i ditt slutbetyg eller i din gymnasieexamen.

Du betalar ingenting för att läsa på komvux. Ibland betalar du för dina böcker och annat studiematerial.

Du hittar aktuellt kursutbud i komvux kurskatalog. Där hittar du också information om vilka förkunskaper du behöver för att läsa en viss kurs.

Hitta kurser i kurskatalogen

Tänk på att du själv måste begära att din gymnasieexamen eller ditt slutbetyg utfärdas! Annars får du ingen examen. Här kan du läsa mer om hur du tar ut examen.

Gymnasieexamen och slutbetyg

Så gör du en ansökan till komvux


Det finns olika sätt att läsa kurserna

Kurser med lärarledd gruppundervisning

Lärarledd gruppundervisning betyder att du läser ihop med andra elever på plats i skolan. Du har dessutom möjlighet att arbeta i studiehall på skolan. 

Lärarledd gruppundervisning passar de flesta, särskilt dig som inte är vara van vid att studera. Men för att klara studierna måste du räkna med att lägga tid på självstudier utöver lektionstiden.

Distansstudier

Distansstudier kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet att närvara på gruppundervisning på en speciell tid eller plats. Distansundervisning innebär att du studerar via en lärplattform och använder dig av olika digitala/virtuella hjälpmedel för att kommunicera med din lärare eller din grupp. På grund av det krävs tillgång till dator med internetuppkoppling och en e-post-adress.

Vissa moment i distanskurserna är obligatoriska och genomförs på plats på skolan. Det kan till exempel vara laborationer och examinationer med ID-kontroll för att läraren ska kunna betygsätta dig på din utbildning.

Du kan läsa en kurs under 10, 15 eller 20 veckor. Du kan ändra studietakt när kursen har startat. Distansstudier gör inget uppehåll över sommaren.

Vill du läsa heltid eller deltid?

Du väljer hur många kurser du vill läsa samtidigt, och om du vill läsa heltid eller deltid. Din studietakt har betydelse för hur mycket studiemedel du kan få. Här kan du läsa mer om hur du söker CSN och hur du beräknar din studietakt.

Studiemedel från CSN

Studie- och yrkesvägledning

På sidan Studie- och yrkesvägledning kan du läsa om olika vägledningsaktiviteter vi erbjuder.

När du har börjat studera tar du kontakt med studie- och yrkesvägledare på skolan för vägledning.