Kurser på gymnasial nivå

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolan för ungdomar. Du kan kombinera fristående kurser så att det passar dina mål.

Kurser på gymnasial nivå

Fristående kurser på gymnasial nivå motsvarar de kurser som finns på gymnasieskolan. Du kan använda fristående kurser i ditt slutbetyg eller i din gymnasieexamen från komvux.

Du betalar ingenting för att läsa kommunal vuxenutbildning. Ibland betalar du för dina böcker och annat studiematerial.

Du hittar aktuellt kursutbud i den kommunala vuxenutbildningens kurskatalog. Där hittar du också information om vilka förkunskaper du behöver för att läsa en viss kurs.

Kurskatalog

Det finns olika sätt att läsa kurserna

Kurser med lärarledd gruppundervisning

Lärarledd gruppundervisning betyder att du läser ihop med andra elever på plats i skolan. Du har dessutom möjlighet att arbeta i studiehall på skolan. 

Lärarledd gruppundervisning passar de flesta, särskilt dig som inte är vara van vid att studera. För att klara studierna måste du räkna med att lägga tid på självstudier utöver lektionstiden.

Distansstudier

Att studera på distans innebär att du genomför din utbildning på dator via internet och skolans lärplattform. Du behöver ha datorvana och tillgång till dator med bra internetuppkoppling. Om du inte har datorvana rekommenderar vi att du samtidigt läser en orienteringskurs i digital kompetens. Den finns att söka i vår kurskatalog.
 
För att lyckas med distansstudier behöver du kunna studera självständigt, ta skriftliga instruktioner och hantera stora textmängder. Möjlighet finns att få stöd med planering av studierna och hjälp med studieteknik. 
 
Vissa lektioner och bedömningstillfällen online är obligatoriska. I några kurser ingår nationellt prov som du skriver på plats på skolan. Du behöver uppvisa giltig legitimation vid bedömningstillfällen online och vid det nationella provet.

Du kan läsa en kurs under 10, 15 eller 20 veckor. Du kan ändra studietakt när kursen har startat. Distansstudier gör inget uppehåll över sommaren.

Matematik med preparandkurs

Du har möjlighet att läsa matematik 1, 2 och 3 med preparandkurs. Det är ett kurspaket för dig som behöver repetera kunskaper samtidigt som du läser din matematikkurs. Du hittar alla kurser i vår kurskatalog.

Kursen passar dig som:

  • tycker att det är svårt med matematik
  • läste matematik för länge sedan
  • är osäker på om du har de kunskaper som krävs för att klara kursen

Du läser din matematikkurs tillsammans med preparandkursen på 20 veckor med 50 procent studietakt. Kurserna ingår i ett kurspaket på 200 poäng (100 p matematik och 100 p preparandkurs).

Du kan läsa matematik med preparandkurs på två sätt:

  1. Gruppundervisning på plats i skolan: Du har flera lektioner i veckan och det är viktigt att du kan närvara på lektionerna. Du behöver också kunna lägga mycket tid på dina studier utanför lektionerna. Du har möjlighet att studera och få hjälp i skolans studiehall.
  2. Distans: Du studerar via internet och skolans lärplattform. Du behöver ha datorvana och tillgång till dator med bra internetuppkoppling. Tillsammans med matematikkursen som du läser på distans läser du samtidigt en preparandkurs med lektioner online varje vecka. Lektionerna är obligatoriska och du kan välja att delta på dagen eller kvällen

Kursen är studiemedelsberättigad tillsammans med andra kurser om du läser minst 50 procent och har rätt till studiemedel.

Om du vill förbereda dig inför kursen eller repetera dina kunskaper i matematik kan du gå in på dessa länkar:

  • Matteboken - Matteboken samlar förklaringar, videolektioner, övningar och tidigare nationella prov för matematik på alla nivåer.
  • Webbmatte - Webbmatte innehåller bland annat förklaringar på flera språk för matematik från skolår 6.
  • Mattecoach - Mattecoach på nätet är en tjänst där du kan få mattehjälp via chatt.

Du som har stora svårigheter i matematik kan kontakta oss inför dina studier.

Hitta kurser i kurskatalogen

Vill du läsa heltid eller deltid?

Du planerar själv dina studier och väljer om du vill studera heltid eller deltid.

Din studietakt har betydelse för hur mycket studiemedel du kan få och hur mycket du behöver studera varje dag.

Här kan du läsa mer om hur du söker CSN och hur du beräknar din studietakt.

Studiemedel från CSN

Så gör du en ansökan till kommunal vuxenutbildning


Gymnasieexamen eller slutbetyg från komvux

Tänk på att du själv måste begära att din gymnasieexamen eller ditt slutbetyg utfärdas! Annars får du ingen examen. Här kan du läsa mer om hur du tar ut examen.

Gymnasieexamen och slutbetyg från komvux

Studie- och yrkesvägledning

På sidan Karriärvägledning  kan du läsa om olika vägledningsaktiviteter vi erbjuder.

När du har börjat studera tar du kontakt med studie- och yrkesvägledare på skolan för vägledning.