Kurser på grundläggande nivå

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar den nioåriga grundskolan i Sverige och är till för dig som inte har en fullständig grundskoleutbildning. Grundläggande kurser ger dig behörighet för gymnasiestudier och är ett steg på vägen mot ökad kompetens.

Kurser på grundläggande nivå

På komvux kan du läsa de flesta av de ämnen som ingår i den nioåriga grundskolan. Inom ämnena engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk kan du läsa delkurser.

Behöver du hjälp att planera dina studier? Kontakta Arbetsmarknad och vuxenutbildning genom att ringa eller mejla oss, du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Du hittar aktuellt kursutbud i komvux kurskatalog. Där hittar du också information om vilka förkunskaper du behöver för att läsa en viss kurs.

Komvux kurskatalog

Du betalar ingenting för att läsa på komvux men ibland behöver du betala dina böcker och annat studiematerial.

Så gör du en ansökan till komvux

Film om hur man söker till komvux

Ska du studera en kurs på grundläggande nivå i oktober 2021?

Du som vill studera en kurs på grundläggande nivå ska göra en webbansökan.

Du som redan studerar på grundläggande nivå ska också göra en webbansökan till nästa delkurs.

Du gör en webansökan genom att gå in på https://goteborg.alvis.se

Ska du studera svenska som andraspråk efter sfi D?

Vilken kurs ska du söka?

 • Du som studerar sfi på studieväg 1 och 2 ska göra en webbansökan till Svenska som andraspråk, delkurs 2, kurskod GRNSVAB
 • Du som studerar sfi på studieväg 3 kan göra en webbansökan till Svenska som andraspråk, delkurs 3, kurskod GRNSVAC

Din lärare kan rekommendera vilken delkurs du ska söka.

Du gör en webansökan genom att gå in på  https://goteborg.alvis.se

Ska du studera engelska eller matematik efter sfi B?

Du som inte har studerat matematik eller engelska tidigare och är nybörjare ska göra en webbansökan till delkurs 1.

 • Matematik på grundläggande nivå, delkurs 1, kurskod GRNMATA
 • Engelska på grundläggande nivå, delkurs 1, kurskod GRNENGA

Du som har studerat matematik eller engelska några år kan göra webansökan till delkurs 2 eller 3 beroende på dina förkunskaper.

Du kan läsa mer i kurskatalogen om vilken kurs som passar dig.

 • Matematik på grundläggande nivå, delkurs 2, kurskod GRNMATB
 • Matematik på grundläggande nivå, delkurs 3, kurskod GRNMATC
 • Engelska på grundläggande nivå, delkurs 2, kurskod GRNENGB
 • Engelska på grundläggande nivå, delkurs 3, kurskod GRNENGC

Du gör en webansökan genom att gå in på  https://goteborg.alvis.se

Du kan bli kallad till en nivåbedömning av Arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Boka in dig på informationsträffen Ansökan steg för steg 

Under denna informationsträff får du en generell genomgång av ansökan i Alvis.

Vi visar varje del i ansökan, steg för steg. Du får dock inte hjälp med din egen ansökan.

Presentationen kommer att hållas på både lätt svenska och engelska.

Dag och tid Bokningen öppnar Boka
Måndag 9 augusti  
klockan 10.30-11.00
2 augusti Boka tid
Måndag 9 augusti 
klockan 14.00-14.30 
2 augusti Boka tid
Måndag 16 augusti 
klockan 10.30-11.00 
9 augusti Boka tid
Måndag 16 augusti 
klockan 14-14.30   
9 augusti Boka tid

Det finns olika sätt att läsa kurserna

Kurser med lärarledd gruppundervisning

Lärarledd gruppundervisning betyder att du läser ihop med andra elever på plats i skolan. Din lärare leder undervisningen. Du har dessutom möjlighet att arbeta i studiehall på skolan. 

Lärarledd gruppundervisning passar de flesta, särskilt för dig som inte är vara van vid att studera. Men för att klara studierna måste du räkna med att lägga tid på självstudier utöver lektionstiden

Distansstudier

Distansstudier kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet att närvara på gruppundervisning på en speciell tid eller plats. Distansundervisning innebär att du studerar via en lärplattform och använder dig av olika digitala/virtuella hjälpmedel för att kommunicera med din lärare eller din grupp. På grund av det krävs tillgång till dator med internetuppkoppling och en e-post-adress.

Vissa moment i distanskurserna är obligatoriska och genomförs på plats på skolan. Det kan till exempel vara laborationer och examinationer med ID-kontroll för att läraren ska kunna betygsätta dig på din utbildning.

Du gör en pedagogisk planering tillsammans med läraren där ni bestämmer din studietakt. Du kan läsa en kurs under 10, 15 eller 20 veckor. Distansstudier gör inget uppehåll över sommaren.

Vill du läsa heltid eller deltid?

Du väljer hur många kurser du vill läsa samtidigt, och om du vill läsa heltid eller deltid. Din studietakt har betydelse för hur mycket studiemedel du kan få. Här kan du läsa mer om hur du söker CSN och hur du beräknar din studietakt.

Studiemedel från CSN

Om du behöver hjälp med att planera dina studier kan du Vuxenutbildningens expedition genom att ringa eller mejla oss, du hittar kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

Studie- och yrkesvägledning

På sidan Du kan få studie- och yrkesvägledning på olika sätt kan du läsa om olika vägledningsaktiviteter vi erbjuder.

När du har börjat studera tar du kontakt med studie- och yrkesvägledare på skolan för vägledning.

Stöd och planering på skolan

I början av dina studier har du ett enskilt samtal med läraren i varje kurs för att påbörja din individuella pedagogiska planering. Det innebär att du tillsammans med läraren diskuterar hur du ska studera för att nå dina mål.

Du ska få information om vad kunskapskrav är, vilka kunskapskrav som gäller för din kurs och diskutera vilket mål och betyg du vill uppnå. Du ska få möjlighet att diskutera vilket innehåll och vilka arbetsformer som ska ingå i undervisningen. Du ska också få möjlighet att diskutera hur proven ska utformas och när proven ska vara. (Detta gäller inte nationella prov.)

Du får tillgång till en lärplattform på skolan

Alla skolor har en lärplattform på internet där du kan arbeta med dina uppgifter, kommunicera med lärare och andra elever via e-post och webb och ta del av inspelade föreläsningar.

I skolans studiehall finns datorer som du kan använda. Om du är ovan vid att arbeta med dator, kan du få stöd av skolan.

Du kan studera i studiehallen på skolan

I studiehallen kan du studera självständigt eller tillsammans med andra elever. Det finns personal från skolan som ger dig stöd och du har tillgång till datorer och kurslitteratur.

Frågor och svar

 • Var finns information om hur jag gör en ansökan till kurs på grundläggande nivå?

  Läs mer på Så här ansöker du till komvux.

  Du hittar också information på din skolas lärplattform.

  Du kan även delta på ett informationsmöte om hur du gör en ansökan. Läs mer på Informationsmöte inför dina studie- och yrkesval.
 • Hur gör jag en ansökan till delkurs på grundläggande nivå?

  Du ska göra en webbansökan till kursen. Det gör du i ansökningssystemet Alvis.

 • Kan jag få jag hjälp att göra en ansökan?

  Du kan boka in dig på ett informationsmöte där du kan se hur man gör en ansökan. Du kommer inte få hjälp att göra själva ansökan.

  Läs mer på Informationsträffar inför dina studie- och yrkesval.

 • När ska jag söka delkursen?

  Du ska söka delkursen under en ansökningsperiod. Nästa ansökningsperiod pågår 323 augusti.

 • Hur vet jag vilken delkurs jag ska söka i svenska som andraspråk?

  Du kan be din lärare att rekommendera en delkurs.

  Det finns information på skolans lärplattform om vilken delkurs som kan passa dig.

  Du kan också vända dig till din studie- och yrkesvägledare på skolan om du behöver mer information om hur du ska göra en webbansökan.