Kurser på grundläggande nivå

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar delar av den nioåriga grundskolan i Sverige och är till för dig som inte har en fullständig grundskoleutbildning. Grundläggande kurser ger dig behörighet för gymnasiestudier och är ett steg på vägen mot ökad kompetens.

Kurser på grundläggande nivå

I kommunal vuxenutbildning studerar du engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Behöver du hjälp att planera dina studier? Kontakta Arbetsmarknad och vuxenutbildning genom att ringa eller mejla oss, du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Du hittar aktuellt kursutbud i den kommunala vuxenutbildningens kurskatalog. Där hittar du också information om vilka förkunskaper du behöver för att läsa en viss kurs.

Kommunala vuxenutbildningens kurskatalog

Du betalar ingenting för att läsa på kommunal vuxenutbildning men oftast behöver du betala dina böcker och annat studiematerial.

Så gör du en ansökan till kommunal vuxenutbildning


Ska du studera en kurs på grundläggande nivå?

Du som vill studera en kurs på grundläggande nivå ska göra en webbansökan.

Du gör en webbansökan genom att gå in på https://goteborg.alvis.se

Ska du studera svenska som andraspråk efter sfi D?

Vilken kurs ska du söka?

 • Du som studerar sfi på studieväg 1 och 2 ska göra en webbansökan till Svenska som andraspråk, delkurs 2, kurskod GRNSVAB
 • Du som studerar sfi på studieväg 3 kan göra en webbansökan till Svenska som andraspråk, delkurs 3, kurskod GRNSVAC

Din lärare kan rekommendera vilken delkurs du ska söka.

Du gör en webbansökan genom att gå in på  https://goteborg.alvis.se

Ska du studera engelska eller matematik efter sfi B?

Du som inte har studerat matematik eller engelska tidigare och är nybörjare ska göra en webbansökan till delkurs 1.

 • Matematik på grundläggande nivå, delkurs 1, kurskod GRNMATA
 • Engelska på grundläggande nivå, delkurs 1, kurskod GRNENGA

Du som har studerat matematik eller engelska några år kan göra webbansökan till delkurs 2 eller 3 beroende på dina förkunskaper.

Du kan läsa mer i kurskatalogen om vilken kurs som passar dig.

 • Matematik på grundläggande nivå, delkurs 2, kurskod GRNMATB
 • Matematik på grundläggande nivå, delkurs 3, kurskod GRNMATC
 • Engelska på grundläggande nivå, delkurs 2, kurskod GRNENGB
 • Engelska på grundläggande nivå, delkurs 3, kurskod GRNENGC

Du gör en webbansökan genom att gå in på  https://goteborg.alvis.se

Du kan bli kallad till en nivåbedömning av Arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Det finns olika sätt att läsa kurserna

Kurser med lärarledd gruppundervisning

Lärarledd gruppundervisning betyder att du läser ihop med andra elever på plats i skolan. Din lärare leder undervisningen. Du har dessutom möjlighet att arbeta i studiehall på skolan. 

Lärarledd gruppundervisning passar de flesta, särskilt för dig som inte är vara van vid att studera. För att klara studierna måste du räkna med att lägga tid på självstudier utöver lektionstiden.

Distansstudier

Distansstudier kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet att närvara på gruppundervisning på en speciell tid eller plats. Distansundervisning innebär att du studerar via en lärplattform och använder dig av olika digitala/virtuella hjälpmedel för att kommunicera med din lärare eller din grupp. På grund av det krävs tillgång till dator med internetuppkoppling och en e-post-adress.

Vissa moment i distanskurserna är obligatoriska och genomförs på plats på skolan. Det kan till exempel vara laborationer och examinationer med ID-kontroll för att läraren ska kunna betygsätta dig på din utbildning.

Du gör en pedagogisk planering tillsammans med läraren där ni bestämmer din studietakt. Du kan läsa en kurs under 10, 15 eller 20 veckor. Distansstudier gör inget uppehåll över sommaren.

Vill du läsa heltid eller deltid?

Du väljer hur många kurser du vill läsa samtidigt, och om du vill läsa heltid eller deltid. Din studietakt har betydelse för hur mycket studiemedel du kan få. Här kan du läsa mer om hur du söker CSN och hur du beräknar din studietakt.

Studiemedel från CSN

Om du behöver hjälp med att planera dina studier kan du mejla eller ringa Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

Studie- och yrkesvägledning

På sidan Karriärvägledning kan du läsa om olika vägledningsaktiviteter vi erbjuder.

När du har börjat studera tar du kontakt med studie- och yrkesvägledare på skolan för vägledning.

Frågor och svar

 • Var finns information om hur jag gör en ansökan till kurs på grundläggande nivå?

  Läs mer på Så här ansöker du till kommunal vuxenutbildning

  Du hittar också information på din skolas lärplattform.

  Du kan även delta på ett informationsmöte om hur du gör en ansökan. Läs mer på Informationsträffar online.
 • Hur gör jag en ansökan till delkurs på grundläggande nivå?

  Du ska göra en webbansökan till kursen. Det gör du i ansökningssystemet Alvis.

 • Kan jag få jag hjälp att göra en ansökan?

  Du kan boka in dig på ett informationsmöte där du kan se hur man gör en ansökan. Du kommer inte få hjälp att göra själva ansökan.

  Läs mer på Informationsträffar inför dina studie- och yrkesval.

 • När ska jag söka delkursen?

  Du ska söka delkursen under en ansökningsperiod. I vår webbansökan hittar du information om ansökningsperioderna.

 • Hur vet jag vilken delkurs jag ska söka i svenska som andraspråk?

  Du kan be din lärare att rekommendera en delkurs.

  Det finns information på skolans lärplattform om vilken delkurs som kan passa dig.

  Du kan också vända dig till din studie- och yrkesvägledare på skolan om du behöver mer information om hur du ska göra en webbansökan.