Kurser på grundläggande nivå

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar den nioåriga grundskolan i Sverige och är till för dig som inte har en fullständig grundskoleutbildning. Grundläggande kurser ger dig behörighet för gymnasiestudier och är ett steg på vägen mot ökad kompetens.

En del av Brogatan är avstängd – gå via Pusterviksgatan

27 april 2021

Arbetsområdet runt vår fastighet i Pustervik har utökats. Det innebär att en del av Brogatan är avstängd för all trafik. Du kan inte heller gå till fots längs med Brogatan.

Om du ska besöka oss måste du istället gå via Pusterviksgatan för att komma till entrén på Brogatan. Detta gäller till och med hösten 2023.

Fram till oktober 2021 kommer arbetena att medföra en hel del buller och skakningar.


Kurser på grundläggande nivå

På komvux kan du läsa de flesta av de ämnen som ingår i den nioåriga grundskolan. Inom ämnena engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk kan du läsa delkurser.

Behöver du hjälp att planera dina studier? Kontakta Vuxenutbildningens expedition genom att ringa eller mejla oss, du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Du hittar aktuellt kursutbud i komvux kurskatalog. Där hittar du också information om vilka förkunskaper du behöver för att läsa en viss kurs.

Komvux kurskatalog

Du betalar ingenting för att läsa på komvux men ibland behöver du betala dina böcker och annat studiematerial.

Det finns olika sätt att läsa kurserna

Kurser med lärarledd gruppundervisning

Lärarledd gruppundervisning betyder att du läser ihop med andra elever på plats i skolan. Din lärare leder undervisningen. Du har dessutom möjlighet att arbeta i studiehall på skolan. 

Lärarledd gruppundervisning passar de flesta, särskilt för dig som inte är vara van vid att studera. Men för att klara studierna måste du räkna med att lägga tid på självstudier utöver lektionstiden.

Distansstudier

Distansstudier kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet att närvara på gruppundervisning på en speciell tid eller plats. Distansundervisning innebär att du studerar via en lärplattform och använder dig av olika digitala/virtuella hjälpmedel för att kommunicera med din lärare eller din grupp. På grund av det krävs tillgång till dator med internetuppkoppling och en e-post-adress.

Vissa moment i distanskurserna är obligatoriska och genomförs på plats på skolan. Det kan till exempel vara laborationer och examinationer med ID-kontroll för att läraren ska kunna betygsätta dig på din utbildning.

Du gör en pedagogisk planering tillsammans med läraren där ni bestämmer din studietakt. Du kan läsa en kurs under 10, 15 eller 20 veckor. Distansstudier gör inget uppehåll över sommaren.

Vill du läsa heltid eller deltid?

Du väljer hur många kurser du vill läsa samtidigt, och om du vill läsa heltid eller deltid. Din studietakt har betydelse för hur mycket studiemedel du kan få. Här kan du läsa mer om hur du söker CSN och hur du beräknar din studietakt.

Studiemedel från CSN

Om du behöver hjälp med att planera dina studier kan du Vuxenutbildningens expedition genom att ringa eller mejla oss, du hittar kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

Studie- och yrkesvägledning

På sidan Du kan få studie- och yrkesvägledning på olika sätt kan du läsa om olika vägledningsaktiviteter vi erbjuder.

När du har börjat studera tar du kontakt med studie- och yrkesvägledare på skolan för vägledning.

Stöd och planering på skolan

I början av dina studier har du ett enskilt samtal med läraren i varje kurs för att påbörja din individuella pedagogiska planering. Det innebär att du tillsammans med läraren diskuterar hur du ska studera för att nå dina mål.

Du ska få information om vad kunskapskrav är, vilka kunskapskrav som gäller för din kurs och diskutera vilket mål och betyg du vill uppnå. Du ska få möjlighet att diskutera vilket innehåll och vilka arbetsformer som ska ingå i undervisningen. Du ska också få möjlighet att diskutera hur proven ska utformas och när proven ska vara. (Detta gäller inte nationella prov.)

Du får tillgång till en lärplattform på skolan

Alla skolor har en lärplattform på internet där du kan arbeta med dina uppgifter, kommunicera med lärare och andra elever via e-post och webb och ta del av inspelade föreläsningar.

I skolans studiehall finns datorer som du kan använda. Om du är ovan vid att arbeta med dator, kan du få stöd av skolan.

Du kan studera i studiehallen på skolan

I studiehallen kan du studera självständigt eller tillsammans med andra elever. Det finns personal från skolan som ger dig stöd och du har tillgång till datorer och kurslitteratur.