Kurser och utbildningar

På komvux kan du läsa olika typer av utbildningar. Du kan läsa teoretiska utbildningar på flex och distans eller som traditionell gruppundervisning. Du kan även läsa yrkesutbildningar. Yrkesutbildningar kan läsas som gruppundervisning och inom vissa yrkesområden på ett flexibelt sätt. Flera yrkesutbildningar kan också läsas som lärling.

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar den nioåriga grundskolan i Sverige och är till för dig som inte har en fullständig grundskoleutbildning. Grundläggande kurser ger dig behörighet för gymnasiestudier och är ett steg på vägen mot ökad kompetens.

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolan för ungdomar. Du kan kombinera fristående kurser så att det passar dina mål. Du kan också välja ett kurspaket med yrkesinriktning.

En yrkesutbildning ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att arbeta inom ett visst yrke. Det finns utbildningar på heltid, deltid och utbildningar där du läser svenska samtidigt som du studerar en yrkesutbildning.

Vill du läsa en yrkesutbildning där du genomför största delen av utbildningen på en arbetsplats? Då kan lärlingsutbildning vara något för dig.