Preparandkurs inför studier i matematikkurserna 1, 2 och 3

Du som tidigare har minst ett F/IG eller avbrott i någon av matematikkurserna 1, 2 eller 3 från komvux kommer vid ny ansökan att få testa dina kunskaper i en obligatorisk nivåbedömning.

En del av Brogatan är avstängd – gå via Pusterviksgatan

27 april 2021

Arbetsområdet runt vår fastighet i Pustervik har utökats. Det innebär att en del av Brogatan är avstängd för all trafik. Du kan inte heller gå till fots längs med Brogatan.

Om du ska besöka oss måste du istället gå via Pusterviksgatan för att komma till entrén på Brogatan. Detta gäller till och med hösten 2023.

Fram till oktober 2021 kommer arbetena att medföra en hel del buller och skakningar.


Du får ett mejl med information om hur du bokar tid. Efter genomförd nivåbedömning kommer en pedagog att kontakta dig via e-post, där ni tillsammans utvärderar resultatet. 

Om nivåbedömningen visar att du har tillräckliga förkunskaper antas du till sökt kurs.

Om nivåbedömningen visar att du inte har tillräckliga förkunskaper finns det flera möjligheter:

  • Du läser en förberedande kurs (preparandkurs) innan du påbörjar den sökta kursen. Preparandkursen kan läsas både dagtid och kvällstid. 
  • Du skjuter på starten till ett senare tillfälle.

Här hittar du ämnesplanerna för Matematik 1, 2 och 3.

Preparand-kurs i matematik

Preparandkursen ges på 25 procent studietakt (undantag kan förekomma). Det motsvarar cirka tio timmars eget arbete i veckan. Du läser olika länge beroende på ditt behov av repetition. Kursen är studiemedelsberättigad tillsammans med andra kurser om du läser minst 50 procent och har rätt till studiemedel.

Preparandkursen i matematik ges som gruppundervisning. Det betyder att du läser ihop med andra elever på plats i skolan. Du ska kunna närvara på lektionerna. Din lärare leder undervisningen.

Du behöver inte vara van vid att studera men du behöver kunna lägga mycket tid på egna studier utöver gruppundervisningen.

Nivåbedömning i matematik

Du som ska göra en nivåbedömning i matematik kan förbereda dig genom att repetera och fräscha upp dina matematikkunskaper. Här nedan kommer några bra tips på användbara länkar:

  • Matteboken - Matteboken samlar förklaringar, videolektioner, övningar och tidigare nationella prov för matematik på alla nivåer.
  • Webbmatte - Webbmatte innehåller bland annat förklaringar på flera språk för matematik från skolår 6.
  • Mattecoach - Mattecoach på nätet är en tjänst där du kan få mattehjälp via chatt.

Vid nivåbedömningstillfället får du låna tillåtna hjälpmedel. Inga egna hjälpmedel är tillåtna. 

Du som har stora svårigheter i matematik kan kontakta Vuxenutbildningens expedition inför dina studier.