Prövning - för dig som vill höja dina betyg

Vill du höja ditt betyg i en kurs som du redan har betyg i? Eller vill du på egen hand läsa in en helt ny kurs? Då kan du göra en prövning. Vid en prövning bedömer läraren dina kunskaper i hela kursen utifrån ämnesplanen.

Vad är en prövning?

Om du vill höja ditt betyg i en kurs som du redan har betyg i då kan du göra en prövning. I en prövning prövar du dina kunskaper i hela kursen utifrån kunskapskraven i ämnesplanen. Du kan också göra en prövning i en helt ny kurs som du saknar betyg i.

Alla kurser utgår alltid från respektive ämnesplan. Läraren lägger upp kursen respektive prövningen utifrån det centrala innehållet i ämnesplanen för kursen. Dina kunskaper bedömer och betygsätter läraren utifrån kunskapskraven i ämnesplanen. Det är likheterna mellan studier och prövning. Vad är skillnaderna? Det får du veta här.

Du får ingen undervisning utan förbereder dig på egen hand utifrån ämnesplanen för kursen. Läraren bedömer dina kunskaper utifrån kunskapskraven.

Den skola som ansvarar för prövningen måste bedriva undervisning i kursen vid prövningstillfället. 

Du prövar i hela kursen vid ett bestämt tillfälle och ska själv söka information, anmäla dig och förbereda dig inför prövningen.

Vilka kurser kan jag pröva i?

Prövning inom kommunal vuxenutbildning

Du kan pröva i gymnasiala och grundläggande kurser samt svenska för invandrare.

Du måste vara bosatt i Sverige för att få pröva. Betyg kan vi utfärda om du har ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer från Skatteverket. 

Detta gäller om du har ett samordningsnummer från Skatteverket

Mejla alltid Prövningsenheten när du anmäler dig för att få särskild information om betygshantering. Informationen om betygshantering här på hemsidan och i Alvis kurskatalog gäller inte om du har samordningsnummer.  

Uppge ditt samordningsnummer i mejlet och den kurs som du har anmält dig till.

Mer information

Allt du behöver veta för att göra en prövning hittar du på Prövningsenhetens webbplats.