Prövning - för dig som vill höja dina betyg

Du kan göra en prövning om du vill höja ditt betyg i en kurs där du redan har ett betyg eller i en kurs som du saknar ett betyg.

Vid en prövning bedömer läraren dina kunskaper i hela kursen utifrån ämnesplanen. Du förbereder dig på egen hand.

Mer information

Allt du behöver veta för att göra en prövning hittar du på Prövningsenhetens webbplats.