Handledarutbildning

Jobbar du inom vård och omsorg? Då kan du ansöka till vår handledarutbildning! Vi vänder oss till dig som vill engagera dig som handledare för elever som utbildar sig inom vård och omsorg.

Ansök dig till vår handledarutbildning!

Utbildningen vänder sig till personal som idag jobbar inom vård och omsorg och genomgått Vård och omsorgsprogrammet, funktionshinder eller motsvarande och som är intresserade av att vara handledare för arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Just nu planerar vi för utbildningarna till våren 2021. Ansökan publiceras på denna sidan under december 2020.