Gymnasieexamen eller slutbetyg

På komvux kan du läsa till en gymnasieexamen. Det kan antingen vara en högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen. Du kan också i vissa fall ta ut ditt slutbetyg om du har betyg från tidigare betygsystem. Tänk på att du själv måste ringa eller mejla Vuxenutbildningens expedition för att göra en betygsplanering och begära att din gymnasieexamen eller ditt slutbetyg utfärdas. Du som är i komvux-studier ska mejla studie- och yrkesvägledaren på din skola.

En del av Brogatan är avstängd – gå via Pusterviksgatan

27 april 2021

Arbetsområdet runt vår fastighet i Pustervik har utökats. Det innebär att en del av Brogatan är avstängd för all trafik. Du kan inte heller gå till fots längs med Brogatan.

Om du ska besöka oss måste du istället gå via Pusterviksgatan för att komma till entrén på Brogatan. Detta gäller till och med hösten 2023.

Fram till oktober 2021 kommer arbetena att medföra en hel del buller och skakningar.


Du kan använda dina poäng från fristående kurser, yrkesutbildning, lärlingsutbildning och i vissa fall validering/prövning, i en gymnasieexamen eller ett slutbetyg. 

Slutbetyg från komvux

Regeringen har beslutat att förlänga möjligheten att få slutbetyg från Komvux fram till den 1 juli 2025. Den möjligheten skulle ha upphört den 1 juli 2021 men på grund av men på grund av förändringar inom komvux under Covid-19-pandemin har regeringen beslutat att förlänga möligheten.

För att slutbetyg även fortsatt ska ge behörighet till utbildning inom högskolan eller yrkeshögskolan ska äldre bestämmelser om sådan behörighet fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2025 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

Tänk på att du själv måste ringa eller mejla Vuxenutbildningens expedition för att göra en betygsplanering och begära att din gymnasieexamen eller ditt slutbetyg utfärdas. Du som är i studier ska mejla studie- och yrkesvägledaren på din skola. För att kunna ta ut ett slutbetyg måste du ha minst ett betyg med den gamla betygsskalan (MVG, VG, G eller IG). För mer information kan du ringa eller mejla Vuxenutbildningens expedition eller din studie- och yrkesvägledare på skolan.

Slutbetyg

Gymnasieexamen från komvux

En gymnasieexamen kan vara en högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen.

Du påbörjar din planering tillsammans med en studie- och yrkesvägledare och följer kontinuerligt upp dina studier och uppdaterar din individuella studieplan under din studietid.  Nedan hittar du exempel på mallar för vilka kurser du måste läsa beroende på vilken examen du vill ta ut.

Observera att du själv måste begära att ditt examensbevis utfärdas. Ring eller mejla till Vuxenutbildningens expedition eller mejla din studie- och yrkesvägledare på skolan.

Examen Barn- och fritidsprogrammet

Examen Bygg- och anläggningsprogrammet

Examen Ekonomiprogrammet

Examen El- och energiprogrammet

Examen Estetiska programmet

Examen Fordons- och transportprogrammet

Examen Handels- och administrationsprogrammet

Examen Hantverksprogrammet

Examen Hotell- och turismprogrammet

Examen Humanistiska programmet

Examen Industritekniska programmet

Examen Naturvetenskapsprogrammet

Examen Naturbruksprogrammet

Examen Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Examen Samhällsvetenskapsprogrammet

Examen Teknikprogrammet

Examen VVS- och Fastighetsprogrammet

Examen Vård- och omsorgsprogrammet

Du måste visa upp dina betygsdokument från andra skolformer eller kommuner

När slutbetyg eller gymnasieexamen ska utfärdas behöver du visa oss dina betygsdokument i original från andra skolformer eller kommuner för att vi ska kunna intyga att betygen är godkända och att dokumenten är korrekt utformade. 

Detta gäller både slutbetyg och examen.