Beställa och komplettera betyg

Du kan beställa ett utdrag ur betygskatalog eller ett samlat betygsdokument efter avslutade kurser på grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning.

VuxenDu bestämmer själv vilka betyg du vill ha med i ditt betygsdokument. I ett utdrag ur betygskatalog eller samlat betygsdokument från Arbetsmarknad och vuxenutbildning kan du bara ta med kurser du har läst inom komvux. Om du vill ha ett utdrag ur betygskatalog eller ett samlat betygsdokument över dina gymnasiekurser ska du vända dig till den gymnasieskola du läste på.

Så här beställer du ditt betyg

Det finns olika sätt att beställa ditt betyg. Så här kan du göra:

 • Logga in på ditt studerandekonto.
  Logga in i webbansökan och på ditt studerandekonto. Under rubriken Beställningar kan du välja vilka betyg du vill beställa. Webbadressen är: goteborg.alvis.gotit.se/student
 • Mejla Arbetsmarknad och vuxenutbildning.
  Mejla till info@arbvux.goteborg.se. Uppge ditt personnummer och vilka betyg du önskar.
 • Ring vår studieinformation.
  Kontakta oss via telefon, 031-368 30 00. Se aktuella telefontider under Kontakt.
 • Kontakta din skola.
  Är du i studier, prata med någon på din skola.
 • Besök Vuxenutbildningens expedition.
  Besök Vuxenutbildningens epxedition på Rosenlundsplatsen 2.

Observera att ett slutbetyg eller examensbevis inte kan beställas enligt ovan. Kontakta en studie- och yrkesvägledare för mer information.

Så här får du ditt betyg

 • Betyget skickas via post till din folkbokföringsadress.
 • Har du lämnat tillfällig adress skickas betygen dit.
 • Du kan hämta ditt betyg på studie- och yrkesvägledningen.

Observera att vi kräver legitimation vid hämtning av betyg.
Även bud ska kunna legitimera sig och den vars betyg ska hämtas

Då får du ditt betyg

 • Nya betyg som beställs i samband med kursslut tar 12 arbetsdagar att få.
 • Betyg från kurser du läst tidigare tar 7 arbetsdagar att få.

Vi kan bara skriva ut betyg för de kurser som du läst inom vuxenutbildningen i Göteborg. Vill du ha dina betyg från gymnasiet får du vända dig till den gymnasieskola du gick på.

Vill du beställa en kopia av ett betyg som är äldre än tio år?

Med e-tjänsten gör du snabbt och enkelt din beställning och får en kopia på posten eller som pdf till din mejladress.

Med e-tjänsten kan du beställa:

 • Betyg som är cirka tio år eller äldre från de flesta kommunala skolor i Göteborg, även nedlagda.
 • Slutbetyg från fristående skolor i Göteborg från och med år 2012.
 • Betyg från vårdgymnasium och vårdhögskolor fram till 1999.
 • Betyg från Västra Götalandsregionens naturbruksgymnasium.

Du kan också beställa vidimerade betyg och klasslistor.

Här finns e-tjänsten

Beställ betyg och klasslistor

Komplettera din ansökan till högskola/universitet med betyg

Från 2012 skickar Arbetsmarknad och vuxenutbildning in alla kursbetyg till Universitets- och högskolerådets (UHR) betygsdatabas. Kursbetygen skickas in varje vecka. Det betyder att du inte behöver beställa dina betyg för att skicka till antagning.se. Har du betyg som är äldre än 2012 eller ett tillfälligt personnummer måste du beställa betygen och skicka in dem själv till antagning.se.

Du kan bara se dina betyg på antagning.se om du har gjort en anmälan till en utbildning på deras sida.

Vill du ha ett slutbetyg eller examensbevis utfärdat som du ska komplettera till högskolan ska du kontakta en studie- och yrkesvägledare för en studieplanering.