Betyg och examen från komvux

Du får betyg när du studerar på komvux. Betygsskalan är A-F, där A är högsta betyg. Här kan du läsa mer om olika betygsdokument och betygsprövningar.

Du kan beställa ett utdrag ur betygskatalog eller ett samlat betygsdokument efter avslutade kurser på grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning.

På komvux kan du läsa till en gymnasieexamen. Det kan antingen vara en högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen. Fram till 1 juli 2020 är det möjligt att ta ut ett slutbetyg. Tänk på att du själv måste ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för att göra en betygsplanering och begära att din gymnasieexamen eller ditt slutbetyg utfärdas.