Studiemedel från CSN

När du studerar på komvux kan du söka studiemedel eller studiehjälp från CSN (Centrala Studiestödsnämnden). Här finns information om vad du behöver tänka på för att få studiemedel.

Förtydligande för dig som ska ansöka om studiemedel för januari 2020

7 oktober 2019

Kursstarten i januari 2020 startar på en tisdag på grund av att måndagen är en helgdag. Detta kommer inte att påverka ditt studiemedel, utan du kommer få studiemedel för hela veckan.

Krav på kursregistrering

För att du ska få rätt till studiemedel för studier i Sverige behöver registrera dig hos CSN inom de första tre veckorna för att få ut din första utbetalning. Du behöver dessutom läsa minst på halvtid (50 procent), och det gäller alla veckor som du registrerar dig för.

CSN kontrollerar registreringen med din skola.

CSN jämför de registreringar som de får in från skolan med de uppgifter du har lämnat till CSN. Det gör CSN för att vara säkra på att de har betalat ut rätt belopp.

Läs mer om vad som gäller: Krav på kursregistrering

Studiemedel - från höstterminen det år du fyller 20

Studiemedel består av bidrag och lån. Hur mycket studiemedel du får beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur många veckor du studerar. Du ansöker om studiemedel hos CSN.

Studiehjälp - till vårterminen det år du fyller 20

Studiehjälp består av tre olika bidrag: studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg. Du kan få dessa bidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Du ansöker om studiehjälp hos CSN.

Studieomfattning och studietakt

Tänk igenom vilken studietakt som passar dig. Ska du studera på heltid eller deltid? Din studietakt har betydelse för hur mycket studiemedel du kan söka hos CSN.

För att få studiemedel för heltidsstudier från CSN ska du läsa heltid i minst tre veckor. Heltidsstudier är 20 poäng per vecka.

Alla kurser har poäng som anger kursens omfattning. För att räkna ut din studietakt summerar du poängen för dina kurser och delar med antalet veckor kurserna pågår. Här kan du se vilken studietakt dina poäng per vecka motsvarar:

  • 20 poäng per vecka motsvarar 100 procent studietakt
  • 15-19 poäng per vecka motsvarar 75 procent studietakt
  • 10-14 poäng per vecka motsvarar 50 procent studietakt

Kostar det något att studera?

Kurserna på komvux kostar ingenting. Du betalar endast för kurslitteratur och annat studiematerial. Du hittar mer information i kurskatalogen.

Om du blir sjuk medan du studerar

Läs mer om vad som händer om du blir sjuk medan du studerar på CSN och Försäkringskassans webbsidor.

CSN - om du blir sjuk

Försäkringskassan - om du blir sjuk