Studiemedel från CSN

När du studerar på kommunal vuxenutbildning (komvux) kan du söka studiemedel eller studiehjälp från CSN (Centrala Studiestödsnämnden). Här finns information om vad du behöver tänka på för att få studiemedel.

Krav på kursregistrering

För att du ska få rätt till studiemedel behöver du registrera dig och göra en ansökan hos CSN. Ansökan måste göras inom de första tre veckorna från kursens startdatum för att du ska kunna få utbetalning från kursens start. Du behöver studera med en studietakt som motsvarar minst halvtid (50 procent).

CSN kontrollerar din studietakt och jämför med de uppgifter du har lämnat till CSN i din ansökan. Detta gör CSN för att vara säkra på att de har betalat ut rätt belopp.  

Läs mer om vad som gäller: Krav på kursregistrering

Studiemedel - från höstterminen det år du fyller 20

Studiemedel består av bidrag och lån. Hur mycket studiemedel du får beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur många veckor du studerar. Du ansöker om studiemedel hos CSN

Studiehjälp - till vårterminen det år du fyller 20

Studiehjälp består av tre olika bidrag: studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg. Du kan få dessa bidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Du ansöker om studiehjälp hos CSN.

Studieomfattning och studietakt

Alla kurser har poäng som anger kursens omfattning. För att räkna ut din studietakt summerar du poängen för dina kurser och delar med antalet veckor som kurserna pågår. Här kan du se de vanligaste poängmängderna och motsvarande studietakt:

  • 20 poäng per vecka motsvarar 100 procent studietakt
  • 15-19 poäng per vecka motsvarar 75 procent studietakt
  • 10-14 poäng per vecka motsvarar 50 procent studietakt
  • När du planerar dina studier kan det vara bra att tänka på vilken studietakt som passar dig. Har du tänkt studera på heltid eller deltid? Din studietakt har betydelse för hur mycket studiemedel du kan få. För att få studiemedel för heltidsstudier måste du studera på heltid i minst tre veckor.

Kostar det något att studera?

Kurserna på kommunal vuxenutbildning kostar ingenting, men du kan behöva köpa kurslitteratur eller annat studiematerial. Mer information om olika kurser.

Om du blir sjuk medan du studerar

Läs mer om vad som händer om du blir sjuk medan du studerar på CSN och Försäkringskassans webbsidor.

CSN - om du blir sjuk

Försäkringskassan - om du blir sjuk