Söka till komvux med tillfälligt uppehållstillstånd

Du som bor i Göteborg och har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiala studier har möjlighet att söka till kommunal vuxenutbildning, även om du saknar de sista fyra siffrorna i ditt personnummer. För att göra en ansökan måste du kontakta studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i Göteborg.

Under sommaren är det inte öppet på Studie- och yrkesvägledningen på tisdagskvällar

24 juni 2019

Från och med 25 juni är det inte öppet för besök eller telefon på Studie- och yrkesvägledningen på tisdagskvällar. Vi stänger då 15.30. Vi har kvällsöppet igen från och med 6 augusti.