Studier i annan kommun

Om du vill studera på komvux i en annan kommun än den där du är skriven måste din hemkommun bevilja ansökan.

Är du nyinflyttad i Göteborg?

Om du är nyinflyttad i Göteborg måste du skicka in ett personbevis till Arbetsmarknad och vuxenutbildning för att din ansökan ska behandlas. Personbevis får du från Skatteverket. I personbeviset ska det stå när du blev folkbokförd i Göteborg. 

Arbetsmarknad och vuxenutbildning måste ha ditt personbevis senast sista kompleteringsdag i den ansökningsperiod som du söker studier.

Är du skriven i en annan kommun och vill studera i Göteborg?

Vill du läsa på komvux i Göteborg och är skriven i en annan kommun måste din hemkommun först bevilja ansökan. Du skickar en kopia på ansökan till din hemkommun. Till ansökan bifogar du tidigare betyg och personligt brev där du anger varför du vill läsa i annan kommun. När din hemkommun behandlat din ansökan kan den behandlas i Göteborg. Tänk på att du som bor i en annan kommun än Göteborg måste söka i god tid. Läs mer om viktiga datum för komplettering under rubriken "Viktiga datum för dig som söker till komvux" på startsidan i webbansökan.

OBS! Du som är folkbokförd i Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö behöver inte skicka in ansökan till din hemkommun men du måste skicka in tidigare betyg och personligt brev till din hemkommun.

Är du skriven i Göteborg och vill studera i en annan kommun?

Under rådande omständigheter med ökad arbetslöshet och varsel på grund av covid-19 har Göteborg beslutat att från och med 2020-06-01 tillfälligt godkänna fristående kurser i andra kommuner även om de finns i Göteborg. Det gäller endast kurser som slutförs senast 2020-12-31. Utbildningar som sträcker sig över flera terminer kan endast godkännas om inte utbildningen erbjuds i någon form i Göteborg

Är du skriven i Göteborg och vill studera inom komvux eller sfi i en annan kommun skickar du en kopia på din ansökan till Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Du använder ansökningsformuläret från den kommun du söker till. Till ansökan bifogar du tidigare betyg och personligt brev där du anger varför du vill läsa i en annan kommun.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning beslutar om din ansökan och skickar sedan beslutet till dig och den kommun du sökt utbildning i. Handläggningstiden är förlängd på grund av den nuvarande situationen kring covid-19.

Vill du studera på grundläggande nivå i en annan kommun än din hemkommun?

Om du har sökt en utbildning på grundläggande nivå måste din hemkommun bedöma om du har rätt till studier. Skicka ansökan med tidigare betyg och personligt brev till din hemkommun.

OBS! Du som är folkbokförd i Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö behöver inte skicka in ansökan till din hemkommun men du måste skicka in tidigare betyg och personligt brev till din hemkommun.

Skicka ansökan

Det finns flera sätt att skicka in din ansökan, betyg och personligt brev till Arbetsmarknad och vuxenutbildning:

  • Du kan mejla inskannade dokument till info@arbvux.goteborg.se
  • Du kan skicka den till:
    Arbetsmarknad och vuxenutbildning
    402 29 Göteborg

Vill du studera yrkesutbildning inom Göteborgsregionen hos GRvux?

I Göteborgsregionen (GR) ingår följande kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Du som bor inom GR kan söka yrkesutbildningar i samtliga GR-kommuner utan att behöva göra en förfrågan till din hemkommun. Du gör din ansökan på grvux.se.

Är du skriven i ett nordiskt land?

Du som är skriven i Danmark, Finland, Island eller Norge och har en utbildning som motsvarar svensk grundskoleutbildning har rätt att söka till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i Sverige.
Du måste skicka in ett personbevis från ditt hemland som visar att du är bosatt där.

Är du folkbokförd i en annan kommun och vill studera sfi i Göteborg

Om du vill läsa sfi i Göteborg och är folkbokförd i en annan kommun, måste din hemkommun först bevilja dina studier i Göteborg innan vi kan anta dig till studier.

Så här gör du för att ansöka