Ladda upp rätt betyg i ansökan

Här kan du se vilka betyg du måste ladda upp när du gör din ansökan. För att ditt betyg ska vara ett giltigt dokument måste ditt betyg vara stämplat och ha underskrift av rektor. Det räcker inte med utdrag från antagning.se.

De här betygen måste du ladda upp

  • Betyg från grundskola.
  • Betyg från gymnasieskola - avgångsbetyg, samlat betygsdokument, slutbetyg, utdrag ur betygskatalog, studiebevis, examensbevis. Detta gäller både kommunal gymnasieskola samt friskolor i Göteborg och annan kommun.
  • Betyg från vuxenutbildning/komvux i annan kommun än Göteborg.
  • Utländsk gymnasieskola eller motsvarande, bedömd av VHS/UHR.
  • Intyg med studieomdöme från folkhögskola.

De här betygen behöver du inte ladda upp

Betyg från vuxenutbildning/komvux i Göteborg.

Så här laddar du upp dina betyg

Du kan skanna eller fotografera betygen och ladda upp dem när du gör din webbansökan. Du kan skanna dina betyg på ett bibliotek.

Tänk på att hela sidan måste synas tydligt och vara läsbar.
För att ditt betyg ska vara ett giltigt dokument måste det vara stämplat och ha underskrift av rektor. Det räcker inte med utdrag från antagning.se.

Om du inte kan ladda upp dina betyg i ansökan, så kan du skicka dem med post till:
Arbetsmarknad och vuxenutbildning
402 29 Göteborg

Om du inte har dina betyg

Om du inte har dina betyg kontaktar du den skola som du studerade på för att beställa dem.

Om skolan inte finns längre kontaktar du Stads- eller regionarkivet i den stad du studerad