Lämna in rätt betyg

Här kan du se vilka betyg du behöver lämna in när du ska göra en ansökan eller få hjälp att planera dina studier. För att ditt betyg ska vara ett giltigt dokument måste ditt betyg vara stämplat och ha underskrift av rektor. Det räcker inte med utdrag från antagning.se.

De här betygen ska du lämna in

  • Betyg från grundskola.
  • Betyg från gymnasieskola - avgångsbetyg, samlat betygsdokument, slutbetyg, utdrag ur betygskatalog, studiebevis, examensbevis. Detta gäller både kommunal gymnasieskola samt friskolor i Göteborg och annan kommun.
  • Betyg från vuxenutbildning/komvux i annan kommun än Göteborg.
  • Utländsk gymnasieskola eller motsvarande, bedömd av VHS/UHR.
  • Intyg med studieomdöme från folkhögskola.

De här betygen behöver du inte lämna in

  • Betyg från vuxenutbildning/komvux i Göteborg.

Så här lämnar du in dina betyg

Det finns flera sätt att lämna in dina betyg.

Du kan skanna eller fotografera dem och ladda upp dem när du gör din webbansökan. Tänk på att hela A4-sidan måste synas tydligt.

För att ditt betyg ska vara ett giltigt dokument måste ditt betyg vara stämplat och ha underskrift av rektor. Det räcker inte med utdrag från antagning.se.

Du kan skicka dem med post till:
Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Box 5412
402 29 Göteborg

Om du inte har dina betyg

Om du inte har dina betyg kontaktar du den skola som du studerade på för att beställa dem.

Om skolan inte finns längre kontaktar du Stads- eller regionarkivet i den stad du studerade.