Gymnasieexamen eller slutbetyg

Inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux) kan du läsa till en gymnasieexamen. Det kan antingen vara en högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen. Du kan också i vissa fall ta ut ett slutbetyg om du har betyg från tidigare betygsystem. Du kan använda dina poäng från fristående kurser, yrkesutbildning, lärlingsutbildning och validering/prövning. När du har läst klart alla kurser för att kunna ta ut en gymnasieexamen eller ett slutbetyg, ska du kontakta en studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i den kommunen där du studerade senast, eller en studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i din hemkommun. Innan du kontaktar en studie- och yrkesvägledare är det bra om du har samtliga betyg från tidigare studier på gymnasienivå tillgängliga. Tänk på att det alltid är du som ansvarar för att begära ut din gymnasieexamen eller slutbetyg!


Slutbetyg från kommunal vuxenutbildning

Regeringen har beslutat att förlänga möjligheten att få slutbetyg från kommunal vuxenutbildning fram till den 1 juli 2025.

För att kunna ta ut ett slutbetyg måste du ha minst ett betyg med den gamla betygsskalan (MVG, VG, G eller IG).

I denna tabell kan du kan du se nya och gamla kursbeteckningar och poäng.

Omvandlingstabell

För att få ditt slutbetyg utfärdat måste du kontakta en studie-och yrkesvägledare på arbetsmarknad och vuxenutbildning. Du som fortfarande studerar inom kommunal vuxenutbildning ska kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Slutbetyg

Gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning

En gymnasieexamen kan vara en högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen.

Du påbörjar din planering tillsammans med en studie- och yrkesvägledare. Under din studietid ska du kontinuerligt följa upp dina studier och uppdatera din individuella studieplan.

I dokumentet nedan hittar du fördjupad information om hur du kan planera dina studier för att kunna ta ut en examen.

Gymnasieexamen kommunal vuxenutbildning Göteborg

För att få din gymnasieexamen utfärdad måste du kontakta en studie-och yrkesvägledare på arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Du som fortfarande studerar inom kommunal vuxenutbildning ska kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Betygsdokument från andra skolformer eller kommuner

När slutbetyg eller gymnasieexamen ska utfärdas ska du kunna visa dina betygsdokument i original från andra skolformer eller kommuner för att vi ska kunna säkerställa att betygen är godkända och att dokumenten är korrekt utformade.