Beställa och komplettera betyg

Du kan beställa ett utdrag ur betygskatalog eller ett samlat betygsdokument efter avslutade kurser inom kommunal vuxenutbildning (komvux) i Göteborg. Du bestämmer själv vilka betyg du vill ha med i ditt betygsdokument. Om du vill ha ett utdrag ur betygskatalog eller ett samlat betygsdokument över dina studier på ungdomsgymnasiet ska du vända dig till den gymnasieskola du läste på.

Förlängd handläggningstid för betygshantering i sommar

24 maj 2022

Handläggningstid betygsbeställningar, samlat betygsdokument och utdrag ur betygskatalog

Från och med 11 juli till och med 8 augusti kommer det ta cirka 14 arbetsdagar innan du får ditt betyg på posten. Detta gäller för de betyg som beställs genom arbetsmarknad och vuxenutbildning. Beställer du ditt betyg via skolan får du vända dig dit för information om deras handläggningstid.

Du bestämmer själv vilka betyg du vill ha med i ditt betygsdokument. I ett utdrag ur betygskatalog eller samlat betygsdokument från Arbetsmarknad och vuxenutbildning kan du bara ta med kurser du har läst inom kommunal vuxenutbildning. Om du vill ha ett utdrag ur betygskatalog eller ett samlat betygsdokument över dina studier på ungdomsgymnasiet ska du vända dig till den gymnasieskola du läste på. 

Här beställer du ditt betyg

Betyg för kurser som är slutförda efter den 1 juli 2021 ska du beställa från den skola du gick på. Om du har betyg från olika skolor får du vända dig till respektive skola. Kontakta skolan för information om hur du beställer dina betyg.

Betyg för kurser som är slutförda före 1 juli 2021 ska du beställa från komvux i Göteborg. Dessa betyg tar 7 arbetsdagar att få.

Så här gör du för att beställa betyg från kommunal vuxenutbildning  i Göteborg


  • Logga in på "Mina sidor". Under rubriken Beställningar kan du välja vilka betyg du vill beställa. Webbadressen är goteborg.alvis.se.
  • Mejla till info@arbvux.goteborg.se. Uppge ditt personnummer och vilka betyg du önskar.
  • Ring Arbetsmarknad och vuxenutbildning, 031-368 30 00. Se aktuella telefontider under Kontakt

Vill du beställa en kopia på ett slutbetyg eller examensbevis mejlar du till info@arbvux.goteborg.se

Betygen skickas via post till din folkbokföringsadress. Du kan hämta dina betyg på Arbetsmarknad och Vuxenutbildning. Observera att legitimation krävs vid hämtning av betyg. Hämtas betyget via bud ska även budet legitimera sig.

Så här får du ditt betyg

  • Betyget skickas via post till din folkbokföringsadress.
  • Har du lämnat tillfällig adress skickas betygen dit.
  • Du kan hämta ditt betyg hos Arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Observera att vi kräver legitimation vid hämtning av betyg.
Även bud ska kunna legitimera sig och den vars betyg ska hämtas

Vill du beställa en kopia av ett betyg som är äldre än tio år?

Med e-tjänsten gör du snabbt och enkelt din beställning och får en kopia på posten eller som pdf till din mejladress.

Med e-tjänsten kan du beställa:

  • Betyg som är cirka tio år eller äldre från de flesta kommunala skolor i Göteborg, även nedlagda.
  • Slutbetyg från fristående skolor i Göteborg från och med år 2012.
  • Betyg från vårdgymnasium och vårdhögskolor fram till 1999.
  • Betyg från Västra Götalandsregionens naturbruksgymnasium.

Du kan också beställa vidimerade betyg och klasslistor.

Här finns e-tjänsten

Beställ betyg och klasslistor

Betyg till högskola eller universitet

Kursbetygen rapporteras till Universitets- och högskolerådets (UHR) betygsdatabas varje vecka som betygsdatabasen är öppen.

Det betyder att du inte behöver beställa dina betyg för att skicka till antagning.se. Har du betyg som är äldre än 2012 eller ett tillfälligt personnummer måste du beställa betygen och skicka in dem själv till antagning.se.

Du kan bara se dina betyg på antagning.se om du har gjort en anmälan till en utbildning på deras sida.

Söker du till yrkeshögskola måste du beställa dina betyg och själv skicka in dem till respektive skola.

Läs mer på sidan Gymnasieexamen eller slutbetyg.