Betyg och examen

Du får betyg när du studerar på komvux. Betygsskalan är A-F, där A är högsta betyg. Här kan du läsa mer om olika betygsdokument, hur du beställer betyg samt hur du kompletterar din ansökan.

Beställa och komplettera betyg

Du kan beställa ett utdrag ur betygskatalog eller ett samlat betygsdokument efter avslutade kurser inom kommunal vuxenutbildning i Göteborg.

Gymnasieexamen eller slutbetyg

På komvux kan du läsa till en gymnasieexamen. Det kan antingen vara en högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen. Du kan också i vissa fall ta ut ditt slutbetyg om du har betyg från tidigare betygsystem. Tänk på att du själv måste ringa eller mejla Vuxenutbildningens expedition för att göra en betygsplanering och begära att din gymnasieexamen eller ditt slutbetyg utfärdas. Du som är i komvux-studier ska mejla studie- och yrkesvägledaren på din skola.