Betyg och examen

Du får betyg när du studerar inom kommunal vuxenutbildning (komvux). Betygsskalan är A-F, där A är högsta betyg. Här kan du läsa mer om olika betygsdokument, hur du beställer betyg samt information till dig som behöver ditt betyg inför ansökan till Högskola/Universitet.

Beställa och komplettera betyg

Du kan beställa ett utdrag ur betygskatalog eller ett samlat betygsdokument efter avslutade kurser inom kommunal vuxenutbildning (komvux) i Göteborg. Du bestämmer själv vilka betyg du vill ha med i ditt betygsdokument. Om du vill ha ett utdrag ur betygskatalog eller ett samlat betygsdokument över dina studier på ungdomsgymnasiet ska du vända dig till den gymnasieskola du läste på.

Gymnasieexamen eller slutbetyg

Inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux) kan du läsa till en gymnasieexamen. Det kan antingen vara en högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen. Du kan också i vissa fall ta ut ett slutbetyg om du har betyg från tidigare betygsystem. Du kan använda dina poäng från fristående kurser, yrkesutbildning, lärlingsutbildning och validering/prövning. När du har läst klart alla kurser för att kunna ta ut en gymnasieexamen eller ett slutbetyg från komvux, ska du kontakta en studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i den kommunen där du studerade senast, eller en studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i din hemkommun. Innan du kontaktar en studie- och yrkesvägledare är det bra om du har samtliga betyg från tidigare studier på gymnasienivå tillgängliga. Tänk på att det alltid är du som ansvarar för att begära ut din gymnasieexamen eller slutbetyg!