Vuxenutbildning

Göteborgs Stad erbjuder olika typer av utbildningar för vuxna. Du kan läsa in grundskolan och gymnasiet, läsa svenska för invandrare, gå en yrkesutbildning, lärlingsutbildning eller utbilda dig till ett yrke på Yrkeshögskolan. Karriärvägledningen har en ny sida: www.goteborg.se/karriarvagledning

Karriärvägledning

Vi hjälper dig att hitta rätt i karriären. En intressant utbildning, ett jobb du trivs med eller en bra relation. När det känns rätt blir allt lättare. När du träffar oss utgår vi från dig för att se vad som passar just dig i arbetslivet.

Stöd och anpassning vid studier

Har du gjort en ansökan till vuxenutbildningen och är i behov av stöd eller anpassningar i dina kommande studier? Kanske har du läs- och skrivsvårigheter, svårt med matematik, koncentrationssvårigheter eller annat som kan hindra dig från att uppnå godkända betyg. Då kan du få komma i kontakt med resursteamet där du kan få hjälp att kartlägga och formulera ditt stödbehov. Detta så att du på skolan ska kunna mötas av det stöd du behöver i dina studier redan från start.

Frågor och svar om vuxenutbildning

Här kan du hitta svar på de vanligaste frågorna som rör kommunal vuxenutbildning (komvux) i Göteborg.

Yrkeshögskola

Göteborgs Stad har en egen skola för högre yrkesutbildning - Yrgo. På Yrgo kan du utbilda dig till ett yrke inom ett flertal områden. Yrgo erbjuder även företag och organisationer både längre utbildningar och kortare kurser,