Svenska för invandrare, sfi

När du bestämmer dig för att börja studera svenska är det bra om du också tänker på vilket mål du har med dina studier.

SFI finns på flera olika skolor i staden. Du kan välja att läsa SFI på antingen någon av Arbetsmarknad och vuxenutbildnings skolor för eller på en folkhögskola.

Du anmäler dig till sfi genom att besöka Studie- och yrkesvägledningen på Rosenlundsplatsen 2. Du behöver ta med dig legitimation eller pass.

Sfi är utbildning i svenska för invandrare. Läser du sfi får du grundläggande kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel när du lär dig svenska. Efter avslutad kurs får du betyg. All undervisning är gratis.

Om du har en utländsk utbildning ska du skicka dina betyg till Universitets- och högskolerådet för att få veta vad din utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet.

Du som är under 20 år och vill läsa sfi, ska gå på språkintroduktion. Det är ett gymnasieprogram som vänder sig till dig som inte har tillräckliga kunskaper i svenska.