KAA - Kommunalt aktivitetsansvar

Är du mellan 16 och 19 år och saknar gymnasieutbildning? Undrar du vilka möjligheter du har?

Det kommunala aktivitetsansvaret regleras i skollagen, kapitel 29 §9. I korthet innebär det att kommunen har skyldighet att hålla kontakt med dig som avslutat grundskolan, är under 20 år och ännu inte har en gymnasieexamen.

Om du är folkbokförd i Göteborgs kommun, under 20 år, och inte har en gymnasieexamen från ett nationellt gymnasieprogram kommer vi därför att försöka nå dig. Du är också välkommen att själv ta kontakt med oss som arbetar inom det kommunala aktivitetsansvaret. Vi erbjuder dig information om olika vägar till utbildning och sysselsättning och tillsammans kan vi utforska vilka möjligheter som finns för just dig. Du som förälder är också välkommen att höra av dig till oss för information.

Du kan nå oss på vår e-postadress: kaagbg@educ.goteborg.se

Du kan läsa mer om kommunalt aktivitetsansvar på KAA:s hemsida.