Till dig som är förälder

Du som förälder är alltid välkommen att kontakta en studie- och yrkesvägledare på ditt barns skola eller på Vägledningscentrums drop in vid frågor om ditt barns studie- och yrkesval.

Studie- och yrkesvägledare från Vägledningscentrum finns på de kommunala grund- och gymnasieskolor samt på fristående skolor som har tecknat avtal med Vägledningscentrum. Vi finns också på Vägledningscentrums drop in på Skånegatan 20. 

Vi vägledare vill ge ungdomar:

  • möjlighet att tänka på sig själv, sina intressen och förutsättningar
  • information om olika alternativ då det gäller studier, arbete och utlandserfarenhet
  • stöd för att göra genomtänkta val
  • kunskap om hur de nu och senare i livet kan fatta viktiga beslut om sin framtid

Studie- och yrkesvägledare på skolorna

Vi träffar elever från sexan och vidare genom skolåren ända fram till studenten. Från årskurs 8 får eleven mer regelbunden kontakt med oss. Vi ger information i olika former och vägledning, både enskilt och i grupp. Vi vill också samarbeta med skolans personal och ledning för att gemensamt förbereda eleverna inför deras framtida studie- och yrkesval och för att särskilt nå de elever som har mest behov av vägledningsinsatser.