Till dig som är förälder

Du som förälder är alltid välkommen att kontakta en studie- och yrkesvägledare på ditt barns skola eller på Vägledningscentrums drop in vid frågor om ditt barns studie- och yrkesval.

Studie- och yrkesvägledare från Vägledningscentrum finns på de kommunala grund- och gymnasieskolor samt på fristående skolor som har tecknat avtal med Vägledningscentrum. Vi finns också på Vägledningscentrums drop in på Skånegatan 20. 

Vi vägledare vill ge ungdomar:

  • möjlighet att tänka på sig själv, sina intressen och förutsättningar
  • information om olika alternativ då det gäller studier, arbete och utlandserfarenhet
  • stöd för att göra genomtänkta val
  • kunskap om hur de nu och senare i livet kan fatta viktiga beslut om sin framtid


Studie- och yrkesvägledare på skolorna

Vi träffar elever från sexan och vidare genom skolåren ända fram till studenten. Från årskurs 8 får eleven mer regelbunden kontakt med oss. Vi ger information i olika former och vägledning, både enskilt och i grupp. Vi vill också samarbeta med skolans personal och ledning för att gemensamt förbereda eleverna inför deras framtida studie- och yrkesval och för att särskilt nå de elever som har mest behov av vägledningsinsatser.

Uppföljningsansvar

Har ditt barn hoppat av skolan och behöver hjälp? Vi erbjuder ungdomar under 20 år som inte går i skolan samtal om studier och framtidsplanering på Vägledningscentrums Drop in. Kommunen har ett uppföljningsansvar för dig som är mellan 16 och 19 år oavsett om du går i gymnasieskola eller inte. Det kallas kommunalt aktivitetsansvar (KAA).