Studier efter gymnasieskolan

Vill du läsa vidare efter gymnasieskolan? Här presenterar vi några olika möjligheter.

Högskola eller universitet

På högskolan och universitetet kan du läsa både hela program och fristående kurser i olika ämnen. Du kan läsa på heltid, halvfart, kvartsfart eller på distans. Det finns högskolor, universitet och enskilda utbildningsanordnare som ger akademisk utbildning i Sverige. Den största skillnaden mellan högskola och universitet är att universiteten har rätt att utfärda doktorsexamen. Läs mer på studera.nu.

Yrkeshögskola

Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial skolform för dig som snabbt vill få ett yrke. Utbildningarna är uppbyggda efter behovet på arbetsmarknaden och utformas i samarbete mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare. De flesta utbildningar är två år långa, men det finns både kortare och längre utbildningar. Göteborgs Stad har en verksamhet som heter Yrgo som anordnar yrkeshögskoleutbildningar. 

Folkhögskola

Det finns många folkhögskolor i Sverige där man kan läsa in gymnasiebehörighet inom allmän kurs eller yrkesutbilda sig inom särskild kurs. Några exempel på yrkesutbildning är teaterpedagog, idrottsledare, journalist, folkhögskolelärare och keramiker. För att få gå en yrkesutbildning på folkhögskola krävs grundläggande behörighet, praktikerfarenhet och ibland också att man gör ett arbetsprov. Åldersgränsen för att läsa på folkhögskola är 18 år och undervisningen är kostnadsfri, men du betalar för kost och logi. Läs mer om folkhögskolor på webbplatsen folkhogskola.nu.

Vuxenutbildning

Om du saknar behörighet för högskola eller universitet kan du komplettera dina betyg på Göteborgs Stads Vuxenutbildning som erbjuder påbyggnadsutbildning och yrkesinriktade utbildningar.