Tillfällig elevresa

Om du av medicinska skäl eller på grund av ett olycksfall behöver extra hjälp att ta dig till din gymnasieskola, kan du ansöka om tillfällig elevresa. Då kan du få åka taxi till och från skolan tillfälligt under en period.

Tillfällig elevresa vid olycksfall

Om du tillfälligt behöver åka taxi till och från skolan på grund av ett olycksfall (gäller också vid olycksfall/skador under idrottsträning eller match), så gäller följande rutin:

  • Om olyckan skedde på fritiden, det vill säga utanför skoltid, ska du i första hand kontakta ditt privata försäkringsbolag och därefter kontakta Protector Försäkring. Protector Försäkring kommer att stå för kostnaden för din självrisk.
  • Om olyckan skedde på skoltid, anmäl skadan direkt till Protector Försäkring som ansvarar för Göteborgs Stads elevförsäkringar. www.protectorforsakring.se, eller via e-post: skador@protectorforsakring.se
  • På webbplatsen väljer du "Personskador", fyller i skadeanmälan och mejlar i läkarintyg eller elevreseintyg där det framgår hur länge eleven behöver åka taxi.
  • Innan du beställer taxiresorna till och från skolan måste du få en bekräftelse från Protector. Du når dem på telefon 08-410 637 00.

Tillfällig elevresa vid sjukdom

Om du tillfälligt behöver åka taxi till och från din gymnasieskola på grund av medicinska skäl kan du ansöka om tillfällig elevresa. För att kunna göra det måste du vara skriven i Göteborg och ha ett läkarintyg som styrker dina skäl. Tillfällig elevresa kan inte sökas av dig som har ett färdtjänsttillstånd. Så här går det till:

  • Fyll i blanketten "Ansökan om tillfällig elevresa" (i pdf:en under Filer och dokument) och skicka eller mejla tillsammans med ett läkarintyg eller elevreseintyg där det framgår hur länge du behöver åka taxi till: Utbildningsförvaltningen, Anette Niklasson, Box 5428, 402 29 Göteborg eller anette.niklasson@educ.goteborg.se
  • Utbildningsförvaltningen fattar beslut om du ska få tillfällig elevresa med taxi, och beställer resorna hos Serviceresor.
  • Du eller din vårdnadshavare ringer Serviceresor på telefon 031-41 95 80 för att meddela vilka tider du ska åka till och från skolan. 
  • Har du frågor, kontakta Anette Niklasson på telefon 031-367 31 14.

Filer och dokument