Skolskjuts till gymnasieskolan

Du som går på gymnasiet och av någon anledning inte själv kan ta dig till skolan kan ansöka om skolskjuts. Går du på gymnasiesärskola och har behov av skolskjuts vänder du dig till utbildningsförvaltningen.

Om du behöver skolskjuts

Om du av olika anledningar inte kan resa kollektivt till skolan kan du ansöka om att få skolskjuts. Då blir du hämtad och lämnad av en taxibil eller en rullstolsbuss med en skolskjutsskylt. För att ansöka om skolskjuts kontaktar du, din vårdnadshavare, eller din skola, serviceresor på telefon 031-365 00 00 eller genom att fylla i och skicka in blanketten "Ansökan om färdtjänst".

Om du fått färdtjänst beviljat kontaktar du sedan serviceresor på telefon 031- 41 95 80 och beställer dina resor.

  • Du som beviljats skolskjuts får ett tillstånd för kostnadsfria resor helgfria dagar måndag-fredag klockan 04-22 samt på helgfria lovdagar som inte är jul- eller sommarlov. Du kan alltså resa även på höstlov, påsklov och studiedagar.
  • Om du vill kan du köpa ett tilläggskort. Det är ett utökat tillstånd för resor även efter klockan 22, på helger och jullov (inte sommarlov).

Har du frågor?

Om du har frågor, kontakta serviceresor på telefon 031-41 95 80.

Om du behöver skolskjuts på gymnasiet

Om du har färdtjänst och ska gå på ett gymnasium som inte tillhör gymnasiesärskolan har du rätt att resa kostnadsfritt till gymnasiet, utan att resorna räknas av från dina beviljade färdtjänstresor. Kontakta serviceresor på telefon 031-41 95 80 för att få ett tillstånd för skolskjuts.

Om du ska gå i gymnasiesärskolan och behöver skolskjuts kontaktar du utbildningsförvaltningen.

Du som har skolskjuts – anmäl när du blir sjuk

Om du blir sjuk och måste stanna hemma från skolan ska du kontakta serviceresors trafikledning på telefon 031-41 95 45 senast en timme före avresan. Då avbokar de dina resor för den dagen.

Gäller det längre sjukskrivning och du har återkommande fasta skolresor ringer du till planeringen på serviceresor på telefon 031-41 95 80. När du blir frisk och ska åka till skolan igen ringer du samma nummer, 031-41 95 80, för att friskanmäla dig.