Så fungerar gymnasieskolan

På gymnasiet läser du olika ämnen som består av en eller flera kurser. Varje kurs motsvarar ett antal poäng och när du har gått klart din utbildning räknas dina poäng ihop. Det är de poängen som du använder när du söker vidare till högskolan.

Pratar du ett annat språk än svenska hemma? Då kan du få läsa kurser i ditt modersmål. Du kan välja att läsa modersmål som ditt individuella val, utökat program eller som ersättning för ett annat språk än svenska och engelska.

Vill du ha en internationell gymnasieutbildning? Då finns det flera alternativ för dig. Du kan läsa internationellt i Göteborg eller välja att studera eller praktisera utomlands. De flesta kommunala gymnasieskolor har utbytesavtal med gymnasieskolor inom EU eller på andra håll i världen.

På gymnasiet läser du olika ämnen, till exempel matte och engelska. Varje ämne består av en eller flera kurser. För att få godkänt i en kurs måste du nå upp till vissa mål och krav. Varje kurs i gymnasieskolan motsvarar också ett antal poäng, som du använder när du söker till högskolan.

Göteborgs Stad har en olycksfallsförsäkring som omfattar alla barn och skolelever som är folkbokförda i Göteborg. Försäkringen gäller från 0 till och med 17 års ålder, eller så länge de går i gymnasiet.

Gymnasieskolan regleras av Skollagen och flera andra lagar, förordningar, internationella konventioner och överenskommelser.

Är du mellan 16 och 19 år och saknar gymnasieutbildning? Undrar du vilka möjligheter du har?